Wonder: Opdracht

Opdracht niveau 1

Titel Wonder
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus inleven
Je leert je inleven in de hoofdpersoon
Gemaakt door Ymkje Visser

A

Auggie wil zijn eigen uiterlijk niet beschrijven, maar Via doet dit op een gegeven moment wel. Je hebt nu vast een beeld van hoe Auggie eruitziet. Neem een A4-papier en teken Auggies portret.


B

Auggies uiterlijk heeft invloed op iedereen die hij tegenkomt. In het boek lees je hoe verschillende personen over Auggie denken en met hem omgaan. Neem onderstaande kaders over en vul ze in. Je mag zelf weten of je dit met een tekening of met woorden (of beide) doet. Plak de kaders om je portret van Auggie heen. De eerste is alvast ingevuld.

C

Welke emoties roepen de verschillende reacties bij jou op? Kies uit: bang – blij – verdrietig – boos – verrast – verbitterd – geërgerd – treurig – verward. Leg ook uit waarom je die emotie kiest. Gebruik voor ieder antwoord tenminste twintig woorden.

De reactie op Auggie van Auggies ouders maakt me ..., want....
De reactie op Auggie van Julian maakt me..., want ....
De reactie op Auggie van een kind op straat maakt me ..., want ....
De reactie op Auggie van Via maakt me ..., want ....
De reactie op Auggie van Daisy maakt me..., want ....
De reactie op Auggie van Jack maakt me ..., want ....


D

Hoe zou jij je voelen als je in Auggies schoenen stond, als je zou moeten dealen met al die reacties op je uiterlijk? Hoe zou jij je vanbinnen voelen als je het uiterlijk van Auggie had gehad?

Schrijf een dagboekfragment vanuit Auggie waarin je je emoties zo goed mogelijk naar voren laat komen. Gebruik minimaal 200 woorden.