Hoe ik nu leef: Opdracht

Opdracht niveau 4

Deze opdracht kun je prima alleen maken, maar als je samenwerkt met iemand anders, kun je overleggen en daar kom je vaak verder mee. Als je samenwerkt, maak je alle vragen en opdrachten samen; je mag de opdrachten niet verdelen.

In deze opdracht houd je je bezig met de vraag waarover Hoe ik nu leef eigenlijk gaat.

Titel Hoe ik nu leef
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus betekenis: motieven en grondmotief
Je leert reflecteren op de vraag waar het verhaal over gaat
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Je kunt zeggen dat Hoe ik nu leef over een aantal 'onderwerpen' gaat. In de literatuurwetenschap noemen we dat 'motieven'. Veel van de mensen, dingen, gebeurtenissen en situaties waarover wordt verteld, horen bij een of meer van deze motieven.

Vraag 1

Een van de motieven van Hoe ik nu leef is 'familie'. Noteer tien mensen, dingen, gebeurtenissen en situaties uit Hoe ik nu leef die jij bij dit motief vindt horen. 
Als je samenwerkt met iemand anders noteer je eerst individueel tien zaken. Daarna vergelijken jullie wat je hebt opgeschreven en kiezen jullie samen de tien beste of belangrijkste woorden.


Vraag 2

Noteer tien mensen, dingen, gebeurtenissen en situaties uit Hoe ik nu leef die bij het motief 'oorlog' horen.
Als je samenwerkt met iemand anders noteer je eerst individueel tien zaken. Daarna vergelijken jullie wat je hebt opgeschreven en kiezen jullie samen de tien beste of belangrijkste woorden.


Vraag 3

Bij welk motief horen: Daisy - Edmond - verlangen - seks - missen - gedachten?


Vraag 4

Ook 'honger' is een motief in Hoe ik nu leef. Leg uit dat 'honger' op twee verschillende manieren voorkomt in het verhaal. Herlees, als dat nodig is, hoofdstuk 11.


Vraag 5

In Hoe ik nu leef zit nog een ander motief, maar dat zit een beetje verstopt in het verhaal.

Vraag 5 a

Welk motief is dat volgens jou (jullie)? Leg je antwoord uit. Kies uit:

Optie A: angst
Optie B: eenzaamheid
Optie C: gemis
Optie D: verdriet


Vraag 5 b

Noteer vijf mensen, dingen, gebeurtenissen en situaties uit Hoe ik nu leef die bij dit motief horen. Als je samenwerkt met iemand anders noteer je eerst individueel vijf zaken. Daarna vergelijken jullie wat je hebt opgeschreven en kiezen jullie samen de vijf beste of belangrijkste woorden.


Vraag 6

Bedenk zelf nog een ander motief dat voorkomt in Hoe ik nu leef. Leg ook uit hoe dit motief wordt uitgewerkt.


B

Lees de (literaire) theorie hieronder. Kijk nog eens naar je antwoorden op de A-vragen en formuleer wat volgens jou het grondmotief is van Hoe ik nu leef.


(Literaire) theorie

Grondmotief Vaak kun je een soort 'boodschap' uit een verhaal halen. Deze boodschap noem je het 'grondmotief'. Dat staat niet letterlijk in het boek, maar dat mag je zelf, in je eigen woorden, formuleren. Je zegt dan in één zin welke 'hoofdgedachte' jij uit het boek kunt halen. Zo zouden sommigen het grondmotief uit Harry Potter misschien verwoorden als 'Het goede kan niet bestaan zonder het kwade', terwijl iemand anders zou zeggen 'Ouder worden betekent ook dat je afscheid moet nemen.' Deze zinnen zijn allebei goed, omdat ze allebei iets heel belangrijks zeggen over waar het verhaal om gaat.