Kroonsz: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Wereldbeeld

Een groot deel van Kroonsz speelt zich af in de zeventiende eeuw. In die tijd veranderen de samenleving en het mensbeeld behoorlijk. In deze opdracht ga je daar dieper op in.

Titel Kroonsz
Niveau boek 4
Opdracht niveau 4 | Wereldbeeld
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus verandering wereldbeeld
Je leert de ideeën van dokter Kroonsz in hun historische context te plaatsen.
Gemaakt door Lotte Straatsma
Bron 1 Filofosie.nl
Bron 2 Literatuurgeschiedenis.nl

A

  1. Wat denk jij dat momenteel het heersende idee is over wat er gebeurt na de dood? 
  2. Hoe dacht de gemiddelde zeventiende-eeuwer hierover? Wie/wat bepaalde dat idee?
  3. Welke verschillen en overeenkomsten tussen vroeger en nu kun je benoemen?

B

Vul in de tabel in welke ideeën over leven en dood de onderstaande personages uit het verhaal hebben.

Personage Idee over leven en dood
Apostel Thomas
Predikant Van Lamsweerde
Jan Swammerdam
Spinoza
  1. Welk(e) van deze vier personages heeft/hebben de meeste invloed op Wessels ideeën over leven en dood? Maak in je antwoord duidelijk hoe Wessel over leven en dood denkt.
  2. Welk(e) van deze vier personages heeft/hebben de meeste invloed op dokter Kroonsz’ ideeën over leven en dood? Maak in je antwoord duidelijk hoe de dokter over leven en dood denkt. 
  3. Bekijk de tabel nog eens goed. Wiens idee over leven en dood lijkt het meest op het moderne wereldbeeld hierover? Leg duidelijk uit waarom je voor dit personage kiest.

C

  1. Lees bron 1 en 2. Welke nieuwe ideeën kwamen in de zeventiende eeuw op over leven en dood?
  2. Leg uit dat dokter Kroonsz’ wereldbeeld aan de ene kant traditioneel, maar aan de andere kant heel vooruitstrevend is. Gebruik ongeveer 100 woorden voor je antwoord en verwerk daarin de tegenstelling religie en wetenschap.