Het woeden der gehele wereld: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Inhoud

In de jaren tachtig en negentig was de Duitse krimiserie Derrick erg populair. Derrick was een ouderwetse speurder, die zijn zaken oploste door te zoeken naar die ene verdachte die beschikte over een wapen, de gelegenheid en een motief om een moord te plegen. 
Nu Derrick met pensioen is, heeft hij eindelijk tijd om de onopgeloste zaken uit zijn lange carrière aan te pakken. In zijn archief stuit hij op het dossier over de moord op Arend Vroombout op 22 december 1956 in Maassluis. Hij besluit aan de hand van het dossier nog één poging te doen om de identiteit van de moordenaar te achterhalen. Omdat het na zo lange tijd niet meer mogelijk is om met getuigen te spreken, besluit hij een overzicht te maken van iedereen die op die fatale zaterdagmiddag aanwezig was (had kunnen zijn) op de hoek van de President Steynstraat en de Cronjéstraat toen de moord gepleegd werd. In het schema vermeldt hij per persoon motief, gelegenheid en bijzonderheden.

Titel Het woeden der gehele wereld
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Inhoud
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus inhoud
Je leert reflecteren op de inhoud van het verhaal.
Gemaakt door Els van der Geest

Schema

Verdachte Motief Gelegenheid Bijzonderheden
Bakker Schilder Jaloezie op de pedofiele contacten. Was op 22 december brood aan het uitventen in de wijk waar de moord werd gepleegd. Wordt later niet door Alexander herkend als 'de man met de hoed en de sjaal'.
Simon
...
...