Slaap zacht, Johnny Idaho: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Titel Slaap zacht, Johnny Idaho
Niveau boek 3
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren over de toekomstroman
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A

In Slaap zacht, Johnny Idaho staan de bewoners van Archipel via moderne technologie heel direct in contact met elkaar.


Vraag 1

Hoe belangrijk is privacy voor jou?


Vraag 2

Scherm je je facebookpagina af? Mag iedereen op internet alles van je weten en al je foto’s zien?


Vraag 3

Heb je een geheim dat niemand mag weten? Zo ja, waarom mag niemand het weten? Dit hoef je niet op te schrijven natuurlijk. Denk er alleen over na.


B

Slaap zacht, Johnny Idaho is een toekomstroman. Lees de Literaire theorie.
Is in dit boek sprake van een utopie of een dystopie? Licht je antwoord toe met behulp van voorbeelden uit het verhaal.

C

De toekomstroman is een genre dat zich goed leent voor maatschappijkritiek. Dat is ook in Slaap zacht, Johnny Idaho het geval. Met deze opdracht verdiep je je in één aspect van de maatschappijkritiek.
De bewoners van Archipel worden op allerlei manieren door de machthebbers in de gaten gehouden en gecontroleerd.
Herlees pagina 111 tot en met pagina 117. Hierin wordt het bezoek van de Pleasers aan Hatsu Hamada beschreven.


Vraag 1

Wat is de taak van de Pleasers en het bedrijf Good to know you?


Vraag 2

Op welke andere manieren houden de machthebbers de bewoners in de gaten? Noem er drie en licht die toe.


Vraag 3

De bewoners staan ook heel direct met elkaar in contact. Geef uit elke verhaallijn één duidelijk voorbeeld.


Vraag 4

Hoe gaan de drie hoofdpersonen met al die controle om? Vul daarvoor het schema in met voorbeelden uit het boek.  


 

personage Johnny Idaho Willem Gerson Hatsu Hamada
de controle accepteren
de controle negeren
de controle dwarsbomenD


Vraag 1

Lees wat je bij A en B genoteerd hebt, kies één van de volgende beweringen en vul aan (100 woorden):

A. De inrichting van de maatschappij op Archipel draagt bij aan het geluk van de bewoners, want …
B. Eenzaamheid is het gevolg van de inrichting van de maatschappij op Archipel, want …


Vraag 2

Vind je dat de bewering die jij gekozen hebt, ook geldt voor de huidige maatschappij waarin jij leeft? Leg je antwoord uit.


 

(Literaire)theorie

Toekomstroman - Literatuur die avonturen beschrijft in een denkbeeldige tijd en ruimte. De auteur baseert zich daarbij vaak op actuele technische en wetenschappelijke gegevens. Er kan zowel een positieve als een negatieve beschrijving van de toekomst gegeven worden (kortweg utopie en dystopie genoemd).
(Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 46)