Dubbelspel: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Poëtica

In interviews naar aanleiding van het verschijnen van Dubbelspel heeft Arion er regelmatig op gewezen dat hij de Nederlandse lezer nadrukkelijk via een spannend en boeiend verhaal met zijn politieke ideeën wilde confronteren. In deze opdracht ga je onderzoeken of de schrijver dat gelukt is.

Titel Dubbelspel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Poëtica
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus poëtica
Je leert reflecteren op de poëtica van de schrijver.
Gemaakt door Janneke Blok

A


Om tegemoet te komen aan het Nederlandse lezerspubliek heeft Arion volgens eigen zeggen gekozen voor een traditionele romanopbouw- en stijl. Dat houdt in: opbouw naar een plot, herkenbare personages, normale tijd-ruimteverhoudingen en betoog en dialoog wisselen elkaar af.


Vraag 1


Ga voor elk van bovengenoemde aspecten na in hoeverre je dat voor Dubbelspel vindt gelden.
a. Hoe is de plot opgebouwd?
b. Zijn de personages herkenbaar voor de Nederlandse lezer? Waarom (niet)?
c. Wat voor bijzonderheden zijn er in het gebruik van tijd en ruimte?
d. Wisselen betoog en dialoog elkaar af? Leg uit.


Vraag 2


Opvallend is dat het juryrapport van de Van der Hoogt-prijs juist beweert dat 'de ingenieuze opzet van Dubbelspelen de verteltrant waarschijnlijk meer geïnspireerd zijn door de Latijns-Amerikaanse dan door de Nederlandse literatuur.' Ben je het hiermee eens? Maak gebruik van je antwoorden op de vragen bij 1.


Vraag 3


Anderzijds heeft Arion wel gebruik gemaakt van door Papiamentu gekleurd taalgebruik (bijvoorbeeld 'buitenkinderen' voor 'buitenechtelijke kinderen' en 'met me liggen' betekent 'seks hebben').
a. Geef drie andere voorbeelden van woorden en/of uitdrukkingen uit het Papiamentu. Heb je enig idee wat ze betekenen? Zoek het zo nodig op.
b. Heb je je gestoord aan dergelijke woorden en/of uitdrukkingen of vond je ze juist mooi? Licht je antwoord toe.


Vraag 4


Naast het door het Papiamentu gekleurde taalgebruik heeft Arion verscheidene namen van Curaçaose locaties veranderd. Naar Churchill en Roosevelt genoemde wegen heten in Dubbelspel bijvoorbeeld naar twee lokale helden die een belangrijke rol hebben gespeeld in de slavenopstand op Curaçao in 1795. Broek noemt dit 'voorbeelden van milde wraakoefeningen van Arion voor de kniebuigingen die hij moet maken voor het Nederlandse lezerspubliek dat hij hoe dan ook erg veel moet uitleggen.' Geef nog drie andere voorbeelden van 'verstopte' kritiek op het Westen in Dubbelspel.


BCritici bewonderen Dubbelspel over het algemeen om 'de ongelofelijk stijl', 'de rijkdom aan aspecten', 'de collagetechniek' en 'het vakmanschap en de fantasie' die er uit het werk spreken. De constructie vinden ze echter 'te nadrukkelijk opgezet' en de 'romanstructuur verouderd'. Bijna geen enkele criticus rept over de politieke boodschap die er uit Dubbelspel spreekt, namelijk dat vrouwenemancipatie een absolute voorwaarde is voordat maatschappelijke wantoestanden op het eiland kunnen worden opgelost.
Schrijf een betoog van ongeveer 500 woorden waarin je één van de drie onderstaande stellingen verdedigt met behulp van je antwoorden op de vragen bij opdracht A.

A. De gekozen structuur en stijl van Dubbelspel leiden af van de politieke boodschap.
B. De gekozen structuur en stijl van Dubbelspel versterken de politieke boodschap.
C. Dubbelspel is een voorbeeld van hoe een sociaal-politieke roman artistiek kan overtuigen