Het alfabet van Candice Phee: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Stijl

Titel Het alfabet van Candice Phee
Niveau boek 1
Opdracht niveau 2 | Stijl
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl: beeldspraak
Je leert beeldspraak herkennen en begrijpen.
Gemaakt door Ymkje Visser

A

Soms gebruiken we in plaats van letterlijk taalgebruik figuurlijk taalgebruik. Bij figuurlijk taalgebruik worden andere woorden gebruikt om duidelijk te maken wat we bedoelen en deze woorden moeten niet letterlijk worden genomen. Beeldspraak is een vorm van figuurlijk taalgebruik. Als we gebruik maken van beeldspraak, associëren we datgene wat we bedoelen met een ander ‘beeld’. Iemand die heel snel kan rennen, wordt bijvoorbeeld wel eens een ‘haas’ genoemd, omdat een haas met snel wordt geassocieerd.

  1. Leg uit wat er wordt bedoeld met ‘Mijn racefiets smeekt om een onderhoudsbeurt’.
  2. Geef zelf een voorbeeld van door jou gebruikte beeldspraak en leg uit wat je hiermee bedoelt.

B

Het alfabet van Candice Phee bevat veel beeldspraak. Een aantal voorbeelden staat in onderstaande tabel. Vul in de tabel de betekenissen van de beeldspraak in.

Citaat uit het boek Betekenis
Afzonderlijke beelden verbonden door witte vlekken, als de lege plekken in een fotoalbum. (blz. 46)
‘Pompoentje, ben je niet moe?’ vroeg mama op een ochtend bij de cornflakes. (blz. 49)
Het was een kleine verrassing, alsof je een edelsteen vindt in een hoop mest. (blz. 55)
Haar ogen lachten ook. (blz. 93)
‘Omdat je een dreigende donderwolk bent, rijke oom Brian.' (blz. 100)
Dat deed de deur dicht, wat de bedoeling was. (blz. 112)
Aan het einde van de les kwam juf C. met dynamiet. (blz. 151)
Jen keek alsof ze een wesp had ingeslikt. (blz. 152)

C

In onderstaande tabel ga je het tegenovergestelde doen. In de eerste kolom zie je een vorm van letterlijk taalgebruik uit het boek. Schrijf in de tweede kolom een vorm van beeldspraak waarmee je de betekenis van het citaat overbrengt. De laatste twee rijen moet je helemaal zelf invullen.

Citaat uit het boek Omgezet in een vorm van beeldspraak
Na een paar minuten voelde ik een klopje op mijn arm. (blz. 23)
Douglas deed zijn ogen open en keek zo teleurgesteld dat ik mijn adem inhield. (blz. 59)
Er lagen zoveel boten dat je daartussen bijna geen water zag, maar ik wist waar ik wezen moest. (blz. 115)
‘Ik denk dat ik een ernstige fout heb gemaakt met een van de dimensies.' (blz. 173)

D

Wat vind je van het gebruik van beeldspraak in leesboeken? Kies uit de onderstaande antwoorden en leg je antwoord uit in minimaal 50 woorden.

A. Ik houd van boeken waarin veel beeldspraak voorkomt, want veel onderwerpen kun je moeilijk onder woorden brengen.
B. Ik vind boeken waarin beeldspraak voorkomt over het algemeen mooi, omdat ik houd van een bijzondere schrijfstijl.
C. Ik vind boeken waarin beeldspraak voorkomt oké, zolang het maar niet te veel is. Er moet nog wel genoeg letterlijk taalgebruik overblijven.
D. Ik vind boeken waarin veel beeldspraak voorkomt meestal vervelend om te lezen, omdat ik letterlijk taalgebruik verkies boven figuurlijk taalgebruik.
E. Ik vind boeken waarin veel beeldspraak voorkomt vreselijk. Als ik beeldspraak wil, lees ik wel een gedichtenbundel.
F. Anders, namelijk ... .