Het alfabet van Candice Phee: Opdracht

Opdracht niveau start | Kaft

Titel Het alfabet van Candice Phee
Niveau boek 1
Opdracht niveau start | Kaft
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm alleen of in tweetal
Focus kaft
Je leert nadenken over wat een kaft zegt over het verhaal.
Gemaakt door Ymkje Visser

Als je deze opdracht in een tweetal doet, is het de bedoeling dat jullie discussiërend tot een gezamenlijk antwoord komen en samen één antwoord opschrijven.

A

  1. Waarom heb je ervoor gekozen om Het alfabet van Candice Phee te lezen?
  2. Had de kaft van het boek iets met je keuze te maken? Leg je antwoord uit.

B

Het alfabet van Candice Phee is in verschillende landen uitgegeven. Hieronder zie je drie kaften. Het eerste is de Australische kaft, het tweede is de Amerikaanse en jouw boek ziet eruit zoals de derde afbeelding.

  1. Noteer van elke kaft wat je hiervan vindt.
  2. Welke kaft vind je het beste bij het boek passen? Leg uit waarom je dit vindt.

C

Niet alleen de kaften verschillen van elkaar, ook de titels zijn anders in de verschillende landen. Vul onderstaande tabel in.

Titel Nederlandse vertaling Past wel/niet bij het verhaal, omdat….
My life as an alphabet Mijn leven als een alfabet
The categorical universe of Candice Phee Het op categorieën ingedeelde universum van Candice Phee
Het alfabet van Candice Phee -

D

Stel, jij mag een nieuwe kaft ontwerpen voor Het alfabet van Candice Phee.

  1. Zou je de titel veranderen? Leg uit waarom wel/niet.
  2. Wat zou je per se op de kaft terug willen zien? Je mag meerdere dingen noemen. Leg uit waarom je het belangrijk vindt dat de door jou gekozen dingen op de kaft staan.
  3. Maak een kladversie van jouw kaft. Als je de opdracht samen maakt, dan maken jullie samen één kaft.

E

Bepaal jij altijd aan de hand van de buitenkant van een boek of je dit boek wel of niet wilt lezen? Leg je antwoord uit.