Oorlogswinter: Opdracht

Opdracht niveau 2

Titel Oorlogswinter
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Personages: ontwikkeling
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages: ontwikkeling
Je leert de ontwikkeling van een personage in kaart brengen.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Alle verhalen zijn anders, maar als je goed kijkt, zie je dat dat veel verhalen op dezelfde manier in elkaar zitten. Vaak vindt er een heftige gebeurtenis plaats, waardoor de personages gedwongen worden keuzes te maken en te laten zien wat ze waard zijn. In deze opdracht ga je in kaart brengen hoe Michiel uit Oorlogswinter reageert op de omstandigheden.

Lees de (Literaire) theorie hieronder. 

 1. Beschrijf de beginsituatie in ongeveer 100 woorden.
 2. Beschrijf de eerste verstoring in ongeveer 100 woorden.
 3. Beschrijf de ontwikkeling die Michiel doormaakt vanaf de eerste verstoring.
 4. In Oorlogswinter komt nóg een belangrijke verstoring of, zo je wilt, nog meer verstoringen voor. Noteer een of meer andere verstoringen
 5. Vind jij dat er aan het einde van Oorlogswinter sprake is van een oplossing of een (voorlopig) nieuw evenwicht?
  Leg je antwoord uit in ongeveer 100 worden.

(Literaire) theorie

Veel verhalen hebben de volgende structuur:
evenwicht - verstoring - ontwikkeling - oplossing of nieuw evenwicht

Een korte toelichting:

 1. Eerst is er evenwicht, een beginsituatie waarin alles nog 'normaal' is.
 2. Dan komt er een verstoring: de beginsituatie verandert (vaak ingrijpend) en er ontstaat een andere, nieuwe situatie.
 3. Door die verstoring moet de hoofdpersoon in actie komen; daardoor maakt zij/hij een ontwikkeling door (zij/hij verandert).
 4. Ten slotte komt er een (voorlopige) oplossing of een nieuw evenwicht.