Oorlogswinter: Opdracht

Opdracht niveau Start

Titel Oorlogswinter
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau Start | Inhoud
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus inhoud
Je leert het verhaal navertellen.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Hieronder staan acht plaatjes uit de film Oorlogswinter. Leg bij elk plaatje uit wie of wat er te zien is en wat er gebeurt. Vertel zo veel mogelijk.

B

  1. Wat is de juiste volgorde van de plaatjes? Noteer de nummers. 
  2. Welke van deze gebeurtenissen vond jij het allerbelangrijkst? Waarom?

C

  1. Wat is jouw mening over je boek? Kies twee of meer van de volgende antwoorden en leg je antwoord uit.
    Kies uit: eng – leerzaam – makkelijk – moeilijk – romantisch – saai – schokkend – spannend – zielig – anders, namelijk …
  2. Aan wie zou je dit boek willen aanraden? Waarom?