Vals: Opdracht

Opdracht niveau 3

De meeste lezers vinden Vals een spannend boek. Het is een thriller en bevat actie en achtervolgingen, maar de schrijfster creĆ«ert ook op andere manieren spanning. In literatuur wordt de term 'spanning' in alle gevallen gebruikt waarin de lezer, om welke reden dan ook, verder wil lezen. In deze opdracht ga je onderzoeken hoe de schrijfster de spanning in Vals heeft opgebouwd.

Titel Vals
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 3
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus verteltechniek
Je leert over open plekken
Gemaakt door Janneke Blok

A

Noteer een voorbeeld van een situatie waarin je verder wilde lezen in Vals om iets te weten te komen over het vervolg van het verhaal, een personage of iets anders.


B

Lees de (Literaire) theorie hieronder.

Vraag 1

Neem de tabel hieronder over en noteer voor elk van de hoofdstukken in de tabel een belangrijke open plek die in dat hoofdstuk ontstaat. We hebben al drie voorbeelden gegeven om je op weg te helpen.


Vraag 2

Noteer vervolgens hoe de open plekken worden ingevuld.


Vraag 3

Welke van de open plekken die je hebt genoteerd werd al snel ingevuld?


Vraag 4

Bij welke van de open plekken duurde het het langst voordat hij werd ingevuld?


Vraag 5

Welke open plek nodigde jou het meest uit om verder te lezen?
N.B. Dit kan een van de open plekken zijn die je in de tabel hebt genoteerd, maar ook een open plek die je nog niet in de tabel hebt genoemd.


Vraag 6

Had je enig vermoeden hoe Vals zou aflopen? Hoe kwam dat, denk je?


Tabel

Hoofdstuk Open plek (vraag) Invulling (antwoord) Hoofdstuk
Proloog Wie is de 'ik' en wat is de ik-persoon overkomen? De ik-persoon is Abby en ze is bewusteloos geslagen. 37
2 Wat is er met Feline aan de hand? Feline heeft een moeilijke thuissituatie, waardoor ze niet lekker in haar vel zit. Maar omdat ze niet wil dat de meiden daar iets van weten, doet ze alsof ze keelpijn heeft. 18
4 Wat is er gebeurd tussen Kim en Abby? Kim en Abby waren eerst beste vriendinnen, maaqr sinds de komst van Pippa voelt Kim zich in de steek gelaten. 10


(Literaire) theorie


Open plekken Veel verhalen en films worden spannend doordat er vragen worden opgeroepen, die niet meteen beantwoord worden. Zo'n vraag wordt in de literatuurwetenschap een open plek genoemd. De afstand tussen de open plek (de vraag) en de invulling ervan (het antwoord) noem je een spanningsboog. Als een vraag al vrij snel wordt beantwoord, is er sprake van een korte spanningsboog; als het heel lang duurt voordat de vraag wordt beantwoord, is er sprake van een lange spanningsboog.