De test: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Personages

Titel De test
Niveau boek 2
Opdracht niveau 1 | Personages
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de relatie tussen en rollen van personages in kaart brengen.
Gemaakt door Frits Dijkstra
Bijlage sociogram (PDF)

A

  1. Noteer snel, zonder lang na te denken, drie namen van personen die belangrijk voor jou zijn.
  2. Waarom zijn deze personen belangrijk voor jou?


B

In De test komen heel wat personages voorbij die te maken hebben met de hoofdpersoon, Malencia (Cia) Vale. Het maken van een sociogram kan je helpen om alle personages op een rijtje te zetten en in kaart te brengen hoe zij zich tot elkaar verhouden. In de bijlage Sociogram kun je zien wat een sociogram is en welke middelen je kunt gebruiken om relaties tussen personages weer te geven. Bekijk de bijlage en maak onderstaande opdrachten.

  1. Neem een vel A3-papier en schrijf Malencia (Cia) Vale in het midden.
  2. Schrijf links onder haar naam wat je weet over Cia’s uiterlijk en omgeving: hoe ziet ze eruit, waar komt ze vandaan? Schrijf rechts onder haar naam wat je weet over Cia’s innerlijk: welke karaktereigenschappen heeft ze, wat zijn haar doelen, angsten en dromen?
  3. Schrijf nu ook de namen van de volgende personages op het A3-papier: Tomas, Zandri, Roman, Vic, Will, Zeen, Doctor Barnes. Je mag zelf nog personages toevoegen. Maak vervolgens duidelijk wat de relatie tussen deze personages en Cia is.
  4. Sommige personages in De test helpen Cia vooruit (‘helpers’), terwijl anderen haar juist proberen tegen te houden (‘tegenstanders’). Maak op het sociogram duidelijk wie de helpers en wie de tegenstanders van Cia zijn.
  5. Over welk personage heb je getwijfeld of het een helper of tegenstander is? Leg uit waarom. 

C

  1. Staan er op jouw sociogram personages die de schrijver weg had kunnen laten? Zo ja, wie zijn dat en waarom voegen ze voor jou niets toe aan het verhaal? 
  2. Mist er nog een personage dat eigenlijk op jouw sociogram thuishoort? Zo ja, wie is dat en wat voegt dat personage toe aan het verhaal?

Naar een idee van Janneke Blok