Divergent 1: Inwijding: Opdracht

Opdracht niveau 1

Titel Divergent 1: Inwijding
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus inhoud
Je leert het verhaal navertellen
Gemaakt door Ymkje Visser

A

Hieronder staan acht plaatjes uit de film Divergent. Leg bij elk plaatje uit wie of wat er te zien is en wat er gebeurt. Vertel zoveel mogelijk.

B

Vraag 1

Wat is de juiste volgorde van de plaatjes? Noteer de nummers.


Vraag 2

Welke van deze gebeurtenissen vond jij het allerbelangrijkst? Waarom?


C

Vraag 1

Wat is jouw mening over het boek? Kies twee of meer van de volgende beoordelingswoorden en leg je antwoord uit.
Kies uit: eng – leerzaam – makkelijk – moeilijk – romantisch – saai – schokkend – spannend – zielig – anders, namelijk …


Vraag 2

Aan wie zou je dit boek willen aanraden? Waarom?