Alle goede dingen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Betekenis

Een auteur is vaak lang bezig met het schrijven van een verhaal. Hij moet alle gebeurtenissen verzinnen en doet nooit iets zonder reden. In alle details in het werk kun je aanwijzingen vinden voor de diepere betekenis van het verhaal. Bij deze opdracht ga je over verschillende aanwijzingen van de auteur nadenken zodat je tot de diepere betekenis van het verhaal komt.

Titel Alle goede dingen
Niveau boek 3
Opdracht niveau 4 | Betekenis
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of in tweetallen
Focus betekenis
Je leert de 'diepere laag' van het verhaal onderzoeken.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A

De eerste aanwijzing die de auteur kan geven is de titel van het verhaal. De titel heeft altijd iets te maken met de inhoud van het verhaal.

1. Verklaar de titel.

2. Beschrijft Beth ook ‘alle goede dingen’ uit haar leven?

3. Leg uit in ongeveer 80 woorden uit hoe de goede dingen Beths leven hebben beïnvloed.

4. Vind je de titel goed bij het verhaal passen? Leg je antwoord uit.

B

Alle goede dingen heeft een opdracht: ‘Voor iedereen die ooit het gevoel heeft gehad een optelsom van slechte dingen te zijn.’

1. Hoe kun je deze opdracht koppelen aan Beth?

2. Leg in eigen woorden uit wat de schrijfster met deze opdracht bedoelt.

3. Wat zegt die boodschap over de visie van de schrijfster op het personage Beth?

C

Een auteur kan ook motieven gebruiken om betekenis aan het verhaal te geven. Lees de literaire theorie onderaan de pagina voordat je onderstaande vragen beantwoordt.

In Alle goede dingen komen onder andere de motieven ‘lezen’ en ‘hardlopen’ voor.

1. Hoe kun je deze motieven in verband brengen met Beth?

2. Waarvoor staan deze motieven symbool?

3. Ga zelf op zoek naar nog twee andere motieven die in dit verhaal naar voren komen. Leg uit waarvoor de motieven symbool staan.

D

Als je over de titel, de opdracht en de motieven hebt nagedacht kun je iets zeggen over de thematiek van het verhaal. Een thema geeft in zo weinig mogelijk woorden aan waar het verhaal over gaat. Voorbeelden van thema’s zijn: liefde, dood, opgroeien, geluk, rouwverwerking, schuld(gevoelens), dood en veiligheid.

Wat is/zijn volgens jou het belangrijkste thema/thema’s van Alle goede dingen? Leg je antwoord uit.

Literaire theorie - motieven
Een motief is een betekenisvol element dat vaker terugkomt in een verhaal. Een motief kan iets tastbaars zijn (iets wat je kunt vastpakken), maar ook iets abstracts (een gevoel, een activiteit). Een motief heeft altijd een symbolische betekenis. Zo staat ‘de witte duif’ symbool voor vrede. Je moet je bij de betekenisvolle terugkerende elementen dan ook afvragen waarom die elementen terugkomen en wat ze je willen zeggen.