Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Structuur

Titel Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht
Niveau boek 3
Opdracht niveau 2 | Structuur
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus structuur
Je leert begrijpen waarom sommige hoofdstukken ontbreken.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
  1. Er is iets raars aan de hand met de nummering van de hoofdstukken in Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht: ze staan wel in chronologische volgorde, maar een (groot) aantal nummers ontbreekt.
    Schrijf zelf hoofdstuk 1 (ongeveer 350 woorden).
  2. Als het goed is, snap je nu waarom sommige hoofdstukken ontbreken. Leg dit uit.
  3. Leg uit wat je over het boek hebt geleerd door het maken van deze opdracht.