IJzerkop: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Thema: oorlog

Titel IJzerkop
Niveau boek 3
Opdracht niveau 2 | Thema: oorlog
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus thema: oorlog
Je leert nadenken over een belangrijk thema in het verhaal.
Gemaakt door Ymkje Visser
Bron 1 Aflevering Schooltv: Napoleontische oorlogen

A

1. Vind je oorlog interessant en kijk/lees je er graag films/series/boeken over? Leg uit waarom wel/niet.

2. Heb je IJzerkop specifiek gekozen, omdat het over de oorlog en het leger gaat? En voldeed het verhaal aan je verwachtingen? Leg je antwoord uit.

B

1. Er zijn verschillende beweegredenen voor soldaten om mee te vechten in een oorlog. In onderstaande tabel zie je een aantal staan. Vul de tabel verder in.

Zou jij, als er om jouw hulp gevraagd werd, bereid zijn te vechten voor… Ja/nee Uitleg
de koning van het land waar je woont?
jouw vaderland?
een ander land waar oorlog heerst en de vrede moet terugkeren?
een populaire legeraanvoerder?

2. Bekijk de aflevering van Schooltv (zie bron 1). In de video wordt verteld wat de beweegredenen waren voor jonge jongens om zich bij het leger aan te sluiten. Denk je dat jongeren van nu dezelfde redenen hebben om bij het leger te gaan als vroeger? Leg je antwoord uit.

C

1. In IJzerkop neemt Stans vrijwillig Binus’ plek in het leger in. Waarom doet ze dit?

2. Als Stans eenmaal deel uitmaakt van het leger, maakt ze van alles mee. Aan het einde van het verhaal besluit ze, ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, terug te keren naar het front. Waarom neemt Stans dit besluit, denk je?

D

1. Er wordt vaak gezegd dat het belangrijk is om de geschiedenis te blijven vertellen en op te schrijven, omdat de huidige generatie kan leren van wat er vroeger is gebeurd. Ben jij het daarmee eens? Leg uit waarom wel/niet.

2. Wat is het belangrijkste wat jij geleerd hebt over de Napoleontische oorlogen door IJzerkop te lezen en de aflevering van Schooltv te bekijken?