IJzerkop: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thema: conventies

Titel IJzerkop
Niveau boek 3
Opdracht niveau 4 | Thema: conventies
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus thema: conventies
Je leert inzien hoe Stans en haar ouders met geldende conventies omgaan.
Gemaakt door Ymkje Visser

A

Het woord ‘conventie’ betekent ‘wat men gewoonlijk doet of moet’ of ‘wat de mensen meestal doen’. Conventies worden onder andere bepaald door een bepaalde tijd en/of door een bepaald land of geloof.

1. IJzerkop speelt zich af in 1808. Stans moet per se een hoofddeksel op als ze op zondag de deur uitgaat. Noteer nog drie voorbeelden van conventies die je bent tegengekomen in het verhaal.

2. Noteer drie conventies die nu in Nederland gelden.

B

Stans’ ouders verwachten van haar dat ze doet wat ze hoort te doen.

1. Noteer wat deze verwachtingen inhouden.

2. Wat vindt Stans van deze verwachtingen?

3. Welk resultaat hebben de verwachtingen van Stans’ ouders uiteindelijk?

De familie Hoste probeert ook te doen wat ze hoort te doen, maar eigenlijk houdt ze de schijn op. Ook bij hen thuis gaat niet alles zoals het hoort.

4. Beschrijf hoe de ouders van Stans bij elkaar zijn gekomen en leg uit wat hier ongewoon aan was in 1808.

5. De familie Hoste heeft een geheim voor de buitenwereld als het gaat om Mondje. Welk geheim is dit en hoe wordt er met dit geheim omgegaan?

6. Welk gezinslid is verantwoordelijk voor bovenstaande zaken die eigenlijk niet zijn gegaan zoals het hoort?

C

1. Als Stans wegvlucht van Lieven, zijn haar ouders ogenschijnlijk teleurgesteld in haar. Denk je dat moeder echt teleurgesteld is in Stans is of denk je dat ze eigenlijk trots is op haar dochter? Leg je antwoord uit in minimaal 100 woorden.

2. Vind jij dat Stans en haar moeder op elkaar lijken? Leg je antwoord uit.