Extreem luid & ongelofelijk dichtbij: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Verteltechniek

Titel Extreem luid & ongelooflijk dichtbij
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Verteltechniek
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus verteltechniek: rollen van personages
Je leert de rollen van de personages analyseren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Een eenvoudig hulpmiddel om verhalen te analyseren is de analyse van de rollen die de personages innemen. We onderscheiden helpers, tegenstanders, slachtoffers, begunstigden en afzijdigen. Door het analyseren van rollen krijg je vaak meer inzicht in hoe het verhaal in elkaar zit en waar het over gaat.

Rollen analyseren doe je zo:

 1. Eerst stel je vast wie de hoofdpersoon is. Hoofdpersonen willen bijna altijd een doel bereiken.
 2. Vraag je af: welke personages helpen de hoofdpersoon zijn doel te bereiken? Dat zijn de helpers.
 3. Vraag je af: welke personages beletten de hoofdpersoon zijn doel te bereiken, werken hem tegen? Dat zijn de tegenstanders.
 4. Vraag je af: welke personages hebben er last van als/dat de hoofdpersoon zijn doel bereikt? Dat zijn de slachtoffers.
 5. Vraag je af: welke personages profiteren ervan als/dat de hoofdpersoon zijn doel bereikt? Dat zijn de begunstigden.
 6. Vraag je af: welke personages hebben niets met het doel van de hoofdpersoon te maken? Dat zijn afzijdigen. Afzijdigen hebben er geen belang bij als de hoofdpersoon zijn doel bereikt.

A

 1. a. Beschouw Oskar als de hoofdpersoon. Wat is zijn doel?
  b. Waarom wil hij dat doel bereiken?
 2. Voer stap 2 tot en met 6 uit. Noteer je antwoorden in het schema hieronder.
  Let op: niet alle rollen worden vervuld.
 3. Waarschijnlijk heb je over sommige personages even getwijfeld. Misschien leek het eerst alsof ze een bepaalde rol vervulden, maar bleken ze later een andere rol te vervullen. Of misschien veranderde hun rol in de loop van het verhaal.
  Noteer de namen van deze personages en licht je antwoorden toe.

Schema

Personage Rol Toelichting
Oskars moeder
Oskars vader
Oskars oma
Oskars opa
Meneer Black die in het appartement boven Oskar woont

B

Verhalen die gaan over een hoofdpersoon die op een zoektocht gaat, noem je queesten. (In games komen ook vaak queesten voor; daar worden ze - in het Engels - 'quest' genoemd.)
Vaak is een queeste een metafoor voor de zoektocht naar wijsheid. Daarmee wordt bedoeld dat de hoofdpersoon op zoek is naar iets, meestal een ding, maar dat hij uiteindelijk iets anders, wijsheid, vindt. Door de ervaringen die hij tijdens zijn zoektocht opdoet, leert of vindt hij iets wat waardevoller is dan het voorwerp dat hij zocht.

Als je dit niet goed begrijpt, vraag je je docent of z/hij het uit wil leggen.

Wat vindt of leert Oskar door de ervaringen die hij tijdens zijn zoektocht heeft opgedaan?

C

Leg in ongeveer 100 woorden uit waar Extreem luid & ongelooflijk dichtbij volgens jou over gaat.