Het is de liefde die we niet begrijpen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Mening

Op zijn website vertelt Moeyaert dat er mensen zijn die Het is de liefde die we niet begrijpen een 'donker' boek vinden. Daarmee bedoelen ze: somber, duister. Zelf vindt de schrijver dat dat absoluut niet het geval is. Hij zegt dat hij een boek over het leven heeft willen schrijven, waarin het soms tegenzit, maar waarin volgens hem ook ruimte is voor feest.

Titel Het is de liefde die we niet begrijpen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Mening
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus mening
Je leert je mening over een boek verwoorden en beargumenteren.
Gemaakt door Jos Krijnen

Schrijf een betoog van minimaal 300 woorden waarin je beargumenteert of Het is de liefde die we niet begrijpen een 'donker' boek is of een boek over 'het leven'. Gebruik voorbeelden uit het boek om je argumenten te ondersteunen.