Het is de liefde die we niet begrijpen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Van Bart Moeyaert wordt wel gezegd dat hij geheimzinnig schrijft, geen woord te veel gebruikt en veel aan de verbeelding van de lezer overlaat. De schrijfstijl van Moeyaert kan dus 'suggestief' worden genoemd en om als lezer de gebeurtenissen te snappen moet je veel tussen de regels door lezen.

Titel Het is de liefde die we niet begrijpen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Stijl
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op de werking van stijl.
Gemaakt door Jos Krijnen

Vraag 1

Noteer uit ieder verhaal vijf duidelijke voorbeelden van die suggestieve schrijfstijl.


Vraag 2

Leg uit wat het effect op jou als lezer is van de manier van schrijven van Moeyaert.


Vraag 3

Noteer drie titels van andere boeken (of films) die een suggestieve stijl hebben.


Vraag 4

Reageer op de volgende stelling: 'Een boek wordt voor mij leuker/minder leuk als er veel wordt gesuggereerd in plaats van uitgelegd.' Gebruik ongeveer 200 woorden en verwerk enkele voorbeelden uit het boek in je uitwerking.