Het is de liefde die we niet begrijpen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thematiek

Naast proza schrijft Moeyaert ook po√ęzie. Vaak gaat die, net als veel van zijn romans, over de wereld van jongeren.

Titel Het is de liefde die we niet begrijpen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Thematiek
Studielast 2,5 uur
Werkvorm individueel
Focus thematiek
Je leert reflecteren op de thematiek van de auteur.
Gemaakt door Jos Krijnen
Bron 1 www.poezie-leestafel.info
Bron 2 nl.wikipedia.org

Vraag 1

Bestudeer bron 1, 2 en 3. Noteer bij elk gedicht of je wel of niet overeenkomsten ziet met Het is de liefde die we niet begrijpen. Als je wel een overeenkomst ziet, licht je je antwoord toe.


Vraag 2

Welke thema's komen zowel voor in Het is de liefde die we niet begrijpen als in een of meerdere gedichten?


Vraag 3

Bestudeer nu bron 4. Wat is volgens deze bron de thematiek van het oeuvre van Bart Moeyaert?


Vraag 4

Vind je dat deze thematiek ook een rol speelt in Het is de liefde die we niet begrijpen? Of wijkt het boek in belangrijke mate af van de rest van het oeuvre van Moeyaert? Licht je antwoord toe.


Vraag 5

Veel auteurs, zoals Moeyaert, schrijven vaak over dezelfde thema's en onderwerpen. Probeer enkele redenen te bedenken waarom auteurs dat zouden doen.