Wij leugenaars: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Motieven

Deze opdracht kun je prima alleen maken, maar als je samenwerkt met iemand anders, kun je overleggen en daar kom je vaak verder mee. Als je samenwerkt, noteer dan steeds eerst je eigen antwoord en bespreek jullie antwoorden vervolgens met zijn tweeën. Formuleer uiteindelijk één gezamenlijk antwoord.

In deze opdracht houd je je bezig met de vraag waarover Wij leugenaars op een dieper niveau gaat.

Titel Wij leugenaars
Niveau boek 4
Opdracht niveau 4 | Motieven
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus betekenis: motieven en grondmotief
Je leert reflecteren op de vraag waar het verhaal op een dieper niveau over gaat.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A

Je kunt zeggen dat Wij leugenaars over een aantal ‘onderwerpen’ gaat die herhaaldelijk voorkomen in het verhaal. In de literatuurwetenschap noemen we zulke terugkerende elementen ‘motieven’. Veel van de mensen, dingen, gebeurtenissen en situaties waarover wordt verteld, horen bij een of meer van deze motieven.

 1. Een van de motieven in Wij leugenaars is ‘hebzucht’. Noteer tien mensen, dingen, gebeurtenissen en/of situaties uit Wij leugenaars die je bij dit motief vindt horen.
 2. Noteer tien mensen, dingen, gebeurtenissen en/of situaties uit Wij leugenaars die je bij dit motief 'leugens' vindt horen.
 3. Bij welk motief horen: Cady, Johnny, Windemere, geld en opa Harris?
 4. Hieronder staan nog vijf andere motieven uit Wij leugenaars. Leg met behulp van voorbeelden uit waarom dit motieven zijn.
  A Familie
  B Geheimen
  C Aanzien
  D Rouwverwerking
  E Schuld
 5. Welke van de bovengenoemde motieven vind jij het belangrijkst? Leg je antwoord uit.

B

 1. Wat wil de schrijfster met de titel van het boek zeggen, denk je? Gebruik minimaal 30 woorden voor je antwoord.
 2. Lees de (literaire) theorie hieronder.
  Kijk nog eens naar je antwoorden op de A-vragen en formuleer wat volgens jou het grondmotief is van Wij leugenaars.

Literaire theorie:

Grondmotief: Vaak kun je een soort ‘boodschap’ uit een verhaal halen. Deze boodschap noem je het ‘grondmotief’. Dat staat niet letterlijk in het boek, maar mag je zelf, in je eigen woorden, formuleren. Je zegt dan in één zin welke ‘hoofdgedachte’ je uit het boek kunt halen. Zo zouden sommigen het grondmotief uit Harry Potter misschien verwoorden als ‘Het goede kan niet bestaan zonder het kwade’, terwijl iemand anders zou zeggen ‘Ouder worden betekent ook dat je afscheid moet nemen.’ Deze zinnen zijn allebei goed, omdat ze allebei iets heel belangrijks zeggen over waar het verhaal om gaat.