Lieveling: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Verhaallijn

Titel Lieveling
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Verhaallijn
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus verhaallijn
Je leert reflecteren op de structuur van een verhaallijn.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A

Lieveling is geschreven vanuit het ik-perspectief van Puck. Je volgt de gebeurtenissen door haar ogen. Je leeft mee met wat haar overkomt. In het eerste deel, 1975, is Puck vijf jaar. Jij bent ouder en weet meer van de mensen en de wereld dan Puck.

1. Noteer vijf voorbeelden uit het eerste deel, 1975, waar jij meer weet dan Puck. Leg bij elk voorbeeld uit hoe dat komt.

2. Wat vond je ervan om door de ogen van een kind over het misbruik te lezen? Kies en leg uit: bijzonder – mooi - naar – ongemakkelijk – vervelend – vreemd – iets anders, namelijk …

 
B

Puck verandert in de loop van het verhaal. Vul het schema in.

Deel Hoe gaat het met Puck? Hoe komt dat?
1975
1977
1980
1983
1984

C

1. Maak een stripverhaal van het volgende hoofdstuk, dat zich afspeelt in 1988. Verwerk in je stripverhaal in ieder geval hoe het in 1988 met Puck gaat, waar ze woont, wat ze doet en wat haar plannen zijn. Geef ook aan hoe Pucks relatie is met haar moeder en ‘ome meneer’. 
Bedenk eerst hoeveel plaatjes je nodig hebt om het hoofdstuk goed weer te geven. Schrijf voor je tekent onder elk leeg plaatje welk beeld er op komt.

2. Schrijf een toelichting bij je stripverhaal. Leg daarin je keuzes uit. (100 woorden)