PAAZ: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Titel PAAZ
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het belang van genre-indeling.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 'Genreleer: genres binnen de epiek (verhalende teksten)', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 30-50.

A

Op de voorkant van PAAZ staat 'psychiatrische roman'.

Vraag 1

Speelde die aanduiding een rol bij je keuze voor het boek?


Vraag 2

Wat verwachtte je daardoor van het boek?


Vraag 3

Kwam die verwachting uit? Leg je antwoord uit.


B


Vraag 1

PAAZ
 wordt in recensies getypeerd als psychologische roman, autobiografische roman, chicklit en psychiatrische roman. Zoek de kenmerken van de eerste drie genoemde genres op, bijvoorbeeld in Basisboek literatuur. Noteer die kenmerken in de tweede kolom van de tabel hieronder.


Vraag 2

Myrthe van der Meer heeft 'psychiatrische roman' zelf bedacht. Wat zijn de kenmerken van een psychiatrische roman naar jouw idee? Noteer die bij 'Kenmerken' in de onderste rij van de tabel hieronder.


Vraag 3

Noteer in de derde kolom bij elk genoemd genre waarom PAAZ tot dat genre behoort. Licht toe met voorbeelden uit het boek.


Vraag 4

Noteer in de vierde kolom waarom PAAZ (eventueel) niet tot het genoemde genre behoort. Licht toe met voorbeelden uit het boek.


Vraag 5

Noteer in de vijfde kolom welke genreaanduiding volgens jou het beste past bij het boek (nummer 1) tot en met de aanduiding die het minste past (nummer 4). Beargumeer de rangorde kort en krachtig.

C

Lees je antwoorden bij A en B nog eens door.
Je hebt nu een tijdje nagedacht over genres, in verband met het boek PAAZ.

Vraag 1

Zou je beoordeling van het boek anders zijn geweest als er op de voorkant niet 'psychiatrische roman' had gestaan, maar 'chicklit'? Wat zegt dat over het nut van genre-indeling?


Vraag 2

Denk je dat één genre recht kan doen aan een boek? (100 woorden)