Die zomer: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Literaire procedés

Titel Die zomer
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Literaire procedés
Studielast 2 uur
Werkvorm drietal
Focus literaire procedés
Je leert literaire procedés analyseren.
Gemaakt door Dolinde van Kol
Bron robdenijs.nl | 'Het werd zomer'

Vraag 1

Lees bron 1. Het is de liedtekst van 'Het werd zomer' (1977) van Rob de Nijs.
Verdeel de taken. Elk groepslid onderzoekt twee literaire aspecten van boek en liedtekst. Wat herken je in de songtekst dat ook in het verhaal voorkomt? Wat is verschillend? Gebruik de tabel. Raadpleeg eventueel de betreffende paragrafen in Basisboek literatuur of je eigen literatuurmethode.


Vraag 2

Bespreek kritisch jullie bevindingen. Verbeter eventueel de resultaten. Voeg daarna jullie bevindingen samen in één schema, zoals in onderstaand voorbeeld.


Vraag 3

Bespreek de vraag of boek en songtekst volgens jullie zo veel op elkaar lijken dat ze eigenlijk over hetzelfde gaan. Of gaan ze beide over heel iets anders?


Vraag 4 [individueel]

Noteer kort de uitkomst van jullie gesprek van opdracht 4. Schema

Aspect Overeenkomsten boek en lied Verschillen boek en lied
Perspectief
Personages
Ruimte
Tijd
Motieven/Thema
Stijl