Die zomer: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Perspectief

In Die zomer is overwegend een personale ('zij') verteller aan het woord, namelijk Dana. Soms vertelt er echter een auctoriale verteller. Bestudeer de Literaire theorie en verdiep je kennis indien nodig door de desbetreffende paragrafen uit het Basisboek literatuur helemaal te bestuderen.

Titel Die zomer
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Perspectief
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus perspectief
Je leert reflecteren op de werking van het perspectief.
Gemaakt door Dolinde van Kol

Vraag 1 [individueel]

Zoek drie stukjes tekst uit Die zomer waarin een auctoriale verteller aan het woord is. Neem deze passages over. Als je niet meer (of nog niet) precies weet wat een auctoriale verteller is, raadpleeg je de bron.


Vraag 2 [samen]

Lees de passages die je klasgenoot heeft uitgekozen. Kies uit jullie selectie van zes citaten vier citaten waarin het auctoriale vertelperspectief het duidelijkste is. Noteer deze citaten en licht jullie keuze toe. Met andere woorden: toon aan waarom hier sprake is van een auctoriale verteller. Welk effect heeft deze auctoriale verteller op jullie als lezer?


Vraag 3
[samen]

Probeer te verklaren waarom Wanda Reisel heeft gekozen voor juist deze combinatie van een personaal perspectief en een auctoriale verteller.Literaire theorie
Perspectief: In het geval van een personaal perspectief weet je van één personage wat hij denkt en voelt. De lezer ziet de verhaalde gebeurtenissen en andere verhaalpersonages door zijn of haar ogen.
Een auctoriale verteller is alwetend: hij weet wat meerdere verhaalpersonages denken en voelen. Zelf staat de auctoriale verteller buiten het verhaal. Hij speelt geen rol, maar kan de gebeurtenissen wel becommentariëren.

'Perspectief' in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009.