Die zomer: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Vergelijking

Die zomer van Wanda Reisel werd door een aantal recensenten vergeleken met The catcher in the rye van J.D. Salinger. Zie voor recensies bron 1.

Titel Die zomer
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Vergelijking
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus vergelijking
Je leert twee boeken met elkaar vergelijken.
Gemaakt door Dolinde van Kool
Bron 1.wandareisel.nl | website van Wanda Reisel. In het menu kun je doorklikken naar de recensies.

Vraag 1

Lees (fragmenten uit) dit boek en zoek informatie (op titel) in Wikipedia. Wat hebben Die zomer en The catcher in the rye volgens jou met elkaar gemeen? 


Vraag 2


Op welke punten verschillen deze werken juist? Onderzoek in elk geval het thema, hoofdpersonage en taalgebruik/stijl.


Vraag 3

Schrijf een bondige en heldere beschouwing van ongeveer 300 à 400 woorden waarin je Die zomer en The catcher in the rye met elkaar vergelijkt. Probeer in je conclusie een duidelijk antwoord te geven op de vraag of de vergelijking die de recensenten maken volgens jou wel of niet steek houdt