Elckerlijc: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Vergelijken

Voor wie?

Deze opdracht is voor jou geschikt als je het leuk vindt om je samen met een of meer andere leerlingen te verdiepen in de rol die het geloof speelde in de middeleeuwen. Je kunt samenwerken met iemand die Karel ende Elegast (ca. 1270), Beatrijs (ca. 1374), De reis van Sint Brandaan (1150) en/of Mariken van Nieumeghen (ca. 1515) heeft gelezen.

Titel onbekend, Elckerlijc
Niveau boek 3
Opdracht niveau 4 | vergelijken
Studielast 2,5 uur (afhankelijk van de groepsgrootte)
Werkvorm twee-, drie-, vier- of vijftal
Focus vergelijken
Je leert middeleeuwse verhalen met elkaar vergelijken, vooral met betrekking tot de rol die geloof daarin speelt.
Gemaakt door Janneke Blok

A [individueel]


Je hebt Elckerlijc gelezen en je maatje(s) heeft/hebben één van de andere, bovenbenoemde boeken gelezen. Maak bij het boek dat je hebt gelezen een korte presentatie van ca. 5 min., waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:


Vraag 1


Hoe geeft de hoofdpersoon invulling aan zijn of haar geloof in het dagelijks leven? In hoeverre volgt hij of zij de voorschriften van het geloof na?


Vraag 2


Wat voor een rol spelen de religieuze begrippen deugd, zonde, inkeer en berouw, en biecht in het verhaal? Zoek zo nodig de betekenis van deze termen op in het woordenboek of op internet.


Vraag 3


Wordt het geloof van de hoofdpersoon op de proef gesteld? Zo ja, hoe dan?


Vraag 4


Stel dat je het geloof geheel achterwege laat, wat blijft er dan over van het middeleeuwse verhaal?


Vraag 5


Wat betekent het (christelijke) geloof voor de hoofdpersoon van het verhaal?


Maak, wanneer je dat prettig of nodig vindt, gebruik van ondersteunde middelen, zoals PowerPoint, Prezi, een poster of een hand-out.


B [samen]


Presenteer de bevindingen die je hebt opgedaan bij vraag A aan elkaar. Houd er rekening mee dat je groepsgenoten jouw boek (waarschijnlijk) niet hebben gelezen, maar je verhaal wel moeten kunnen volgen.


C [samen]


Nu jullie elkaar hebben laten zien welke rol het geloof speelt in de door jullie gelezen boeken, gaan jullie gezamenlijk overeenkomsten en verschillen bedenken. Schrijf de overeenkomsten en verschillen op en beantwoord aan de hand daarvan onderstaande vragen:


Vraag 1


Wat voor rol speelde het (christelijke) geloof in de middeleeuwen als je deze middeleeuwse verhalen als uitgangspunt neemt?


Vraag 2


Wat voor rol speelt het (christelijke) geloof in het hedendaagse leven van de mens? Van jullie dus!


Vraag 3


Denken jullie dat wij in staat zijn om door het 'geloofsfilter' van de middeleeuwers te kijken? Waarom (niet)?