Het diner: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Titel

Titel Het diner
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Titel
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus titel
Je leert na te denken over de mogelijke redenen die een schrijver heeft om zijn boek een bepaalde titel te geven.
Gemaakt door Martijn Koek

A

Vraag 1

Antwoord kort, met 'Ja' of 'Nee': vind je Het diner een goede titel voor het boek dat je net hebt gelezen?


Vraag 2

Vul tabel 1 aan.


Vraag 3

Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal geeft de volgende definitie van 'diner': 'volledige warme maaltijd, m.n. min of meer feestelijk of officieel (middag)maal met gasten'. Vul tabel 2 in.


Tabel 1

Welke zaken uit het verhaal passen bij de titel "Het diner"? Welke belangrijke gebeurtenissen passen niet bij de titel "Het diner"?
Het restaurant De ziekte van Paul


Tabel 2

Begrip Past wél bij het boek Past niet bij het boek
Volledige warme maaltijd
Min of meer feestelijk
Officieel
Met gasten

B

Vraag 1

Stel je voor: je vader of moeder staat op de drempel van jouw kamer; de vloer is bezaaid met kleren, de prullenmand is omgevallen en op je bureau is het een chaos van papier. Hij/zij kijkt je aan en zegt: 'Zo, lekker opgeruimd hier.' Wat is hier waarschijnlijk aan de hand? Kies uit:
A. Je vader/moeder heeft een heel ander idee van netheid dan de meeste mensen.
B. Je vader/moeder had een nog veel grotere troep verwacht.
C. Je vader/moeder probeert je goed duidelijk te maken dat je kamer een troep is.


Vraag 2

Het tegendeel zeggen van wat je bedoelt, noemen we 'ironie'. Kijk nu nog eens bij vraag drie naar de betekeniselementen uit de titel die je niet bij het verhaal vindt passen. Passen deze elementen niet bij het verhaal omdat ze a) er gewoon niets mee te maken hebben of b) het tegendeel zijn van waar het verhaal over gaat?


Vraag 3

Kijk nog eens naar je antwoorden op de vorige vragen. Geef je mening over de volgende uitspraken:
A. De titel Het diner past alleen maar bij de eerste 20 hoofdstukken van het boek. Eens/oneens/deels eens, want…
B. De titel Het diner doet je denken aan het tegenovergestelde van wat er in het boek gebeurt. Eens/oneens/deels eens, want…
C. De titel Het diner is verwarrend. Eens/oneens/deels eens, want…


Vraag 4

Kun jij een titel bedenken die beter bij het hele boek past, die dus alle belangrijke zaken die je in tabel 1 hebt genoemd, verenigt? Zo ja, welke titel dan? Zo nee, waarom niet?