Het diner: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Einde van de roman

Titel Het diner
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Einde van de roman
Studielast 0,5 uur
Werkvorm twee- of drietal
Focus einde van de roman
Je leert nadenken over de mogelijke dubbelzinnigheid van een einde.
Gemaakt door Martijn Koek

A

Het diner eindigt ermee dat zoon Michel zijn armen om zijn vader heen slaat, hem dicht tegen zich aandrukt en 'Lieve papa' zegt. Deze regels lijken te wijzen op een happy end, zoals veel films, met name die uit Hollywood, dat wel kennen: na allerlei gevaarlijke avonturen vallen de vrienden/geliefden/familieleden elkaar weer in de armen. Discussieer met elkaar voor wie het einde van Het diner inderdaad een happy end is.

 1. Voor Michel? Ja/nee, omdat...
 2. Voor Paul? Ja/nee, omdat...
 3. Voor Claire? Ja/nee, omdat...
 4. Voor Serge? Ja/nee, omdat...
 5. Voor de ober? Ja/nee, omdat...
 6. Voor de zwerfster? Ja/nee, omdat...
 7. Voor jullie? Ja/nee, omdat...

B

Vraag 1

Zou Herman Koch het einde als happy end bedoeld hebben? Zo ja: waarom denken jullie dat? Zo nee: waarom schrijft hij het dan toch zo op?


Vraag 2

Stel je voor: Herman Koch had het laatste deel ('Fooi') niet opgenomen in zijn roman. Geef je mening:

 • Dan was het een beter boek geweest. Ja/nee, omdat...
 • Dan was het een somberder boek geweest. Ja/nee, omdat...
 • Dan had het boek je meer tot nadenken aangezet. Ja/nee, omdat...
 • Dan was het boek ironischer geweest. Ja/nee, omdat...
 • Dan was het verhaal minder geschikt voor een Hollywoodfilm. Ja/nee, omdat...