Marte Jacobs: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Hoofdstuktitels

Marte Jacobs bestaat uit zeven hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een titel. Een schrijver doet dat niet zomaar. Hij kan zo de aandacht van de lezer vestigen op de dingen die belangrijk zijn. In deze opdracht ga je onderzoeken wat de hoofdstuktitels betekenen en gaan jullie een echt, definitief einde van het verhaal verzinnen.

Titel Marte Jacobs
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Hoofdstuktitels
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus hoofdstuktitels
Je leert reflecteren op de betekenis van hoofdstuktitels
Gemaakt door Marjan Kroes

Vraag 1

Noteer de hoofdstuktitels en beantwoord bij elke titel de w-vragen (wat, waarom, wanneer, waar, wie en hoe). Bij hoofdstuk 1, 'Twee woorden': 'Wat zijn deze twee woorden?', 'Waarom zijn deze woorden belangrijk?', 'Wanneer worden deze twee woorden gezegd?', 'Wie zegt deze woorden?' of 'Voor wie zijn deze woorden belangrijk?'.


Vraag 2

Geef nu bij elke hoofdstuktitel aan waarop hij betrekking heeft.


Vraag 3

Vinden jullie alle hoofdstuktitels even goed gekozen? Kies drie hoofdstukken waarvoor jullie een andere, betere titel verzinnen.


Vraag 4

De laatste bladzijde heeft geen nummering. Het lijkt alsof de schrijver dat expres heeft gedaan. Net zoals de afloop nog niet vaststaat, is het boek misschien nog niet uit. Schrijft Emile nog het gedicht voor de opening van de speeltuin of publiceert hij nog de waarheid over Marte als Pasgeboren Girafje of doet hij geheel iets anders?


Vraag 5

Bedenk (individueel) hoe dit laatste hoofdstuk zou kunnen gaan.


Vraag 6

Vergelijk jullie bevindingen. Welk einde vinden jullie het beste?


Vraag 7

Bedenk samen een titel voor dit allerlaatste hoofdstuk en licht deze titel toe aan de hand van antwoorden op de w-vragen.