Marte Jacobs: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Recensie

In deze opdracht ga je onderzoeken hoe een recensie in elkaar zit en ga je zelf een recensie schrijven.

Titel Marte Jacobs
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Recensie
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus recensie
Je leert verschillende soorten argumenten herkennen en gebruiken
Gemaakt door Marjan Kroes
Bron 1 volkskrant.nl | Arjan Peters, 'Benen die mooi konden worden'
Bron 2 maxpam.nl | Max Pam, 'De winner wint van de loser'

Vraag 1

Wat vond jij van Marte Jacobs? Gebruik vijf beoordelingswoorden en licht deze toe aan de hand van voorbeelden uit het boek. Maak gebruik van Tabel 1.


Vraag 2

Een recensent doet twee dingen in een recensie: hij schetst een beeld van de inhoud en geeft een oordeel over het boek. Zijn oordeel onderbouwt hij met argumenten. In een recensie wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten argumenten. Bestudeer de Literaire theorie. Noteer de 15 verschillende soorten argumenten en noteer daarachter op welke zaken de verschillende soorten argumenten betrekking hebben.


Vraag 3

Maak een print van Bron 1 en 2. Onderstreep de argumenten die je aantreft en noteer in de kantlijn van welk soort argument sprake is. Gebruik de voorbeeldrecensie uit Basisboek Literatuur (blz. 198-191) als voorbeeld. Noteer 'Inhoud' in de kantlijn bij passages die betrekking hebben op de inhoud van de roman.


Vraag 4

Vul nu de rest van de tabel in: noteer welke soorten argumenten passen bij de beoordelingswoorden die je bij vraag 1 hebt genoteerd. Noteer daarachter een toelichting bij je argument. Dat kan een voorbeeld uit het boek zijn, maar ook iets anders. Je kunt de bronnen en de voorbeeldrecensie uit Basisboek Literatuur nog eens bekijken om te zien hoe professionele recensenten hun argumenten uitwerken.


Vraag 5

Schrijf nu een recensie waarin je je eigen mening over Marte Jacobs formuleert. Je gebruikt ten minste 5 argumenten, die je ook allemaal uitwerkt. Vergeet niet ook een indicatie van de inhoud te geven. De gehele recensie bestaat uit 7 tot 9 alinea's.

Tabel 1

(Literaire) theorie


Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, blz. 183-191.