De engelenmaker: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Genre

Bij een toets over Nederlandse literatuurgeschiedenis kregen de leerlingen van vorig jaar de volgende open vraag:
'Bij welk genre hoort de roman De engelenmaker? Motiveer je antwoord.'

Antwoord van Jasmijn: naturalistische roman
Antwoord van Jeffrey: toekomstroman
Antwoord van Thomas: magisch-realistische roman
Antwoord van Emilia: geëngageerde roman

Door de motivering van hun antwoorden verdienden alle leerlingen punten bij deze vraag!

Titel De engelenmaker
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Genre
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op genrekenmerken van de roman
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 'Genres binnen de epiek (verhalende teksten)', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 30-50

Vraag 1


Lees in het Basisboek Literatuur de informatie over genres (bron 1).

Geef bij allevier de antwoorden argumenten. Ondersteun die argumenten met voorbeelden uit de roman.


Vraag 2


Zijn er ook tegenargumenten te bedenken bij deze antwoorden? Gebruik ook hierbij voorbeelden uit de roman.


Vraag 3


De redactie van deze site heeft De engelenmaker een psychologische roman genoemd. Noteer twee argumenten voor deze zienswijze en twee argumenten tegen.


Vraag 4


Hoe kan het dat een boek bij verschillende genres kan passen? Is dat problematisch?


Vraag 5


Met wie ben jij het eens? Met Jasmijn, Jeffrey, Thomas, Emilia en/of de redactie van deze site? Je kunt het eens zijn met meerdere mensen of zelfs met allemaal.

Schrijf een e-mail aan redactie@lezenvoordelijst.nl waarin je uitlegt wat jij vindt van deze genrekwestie. Heeft de redactie het wel bij het juiste eind? Helemaal niet? Gedeeltelijk? Formuleer je mening in één ondubbelzinnige zin en gebruik ten minste vier argumenten ter ondersteuning.

De redactie ziet je reactie met belangstelling tegemoet!