Het boek van Bod Pa: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

Titel Het boek van Bod Pa
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert reflecteren op de betekenis van de dieren die in het verhaal voorkomen.
Gemaakt door Gea Veenstra en Marlies Schouwstra
Bron 1 nl.wikipedia.org | 'Totem'
Bron 2 totemdieren.nl | 'Totemdieren'

A


Vraag 1


Lees bron 1 en leg in je eigen woorden uit wat een 'totem' is.


Vraag 2


Noteer vier dieren waarvan jij denkt dat ze als totem zouden kunnen fungeren.


Vraag 3


Stel je voor dat jij een tattoo wilt laten zetten. Welk totemdier zou jij dan kiezen? Waarom?


B


Vraag 1


In Het boek van Bod Pa komen verschillende totemdieren voor: wolf, raaf steenuil en draak.
Zoek in bron 2 naar de betekenis van deze dieren. Noteer je bevindingen in de tweede kolom van onderstaande tabel.


Vraag 2


Noteer bij elk dier twee voorbeelden uit het boek. Noteer ook het paginanummer.


Vraag 3


Noteer ten slotte in de laatste kolom wat jij denkt dat het verschijnen van dit totemdier betekent.
We hebben één rij in de tabel alvast ingevuld.

 

Dier Betekenis Voorbeeld Betekenis
raaf, vb magische vogel, boodschapper tussen mensen en de 'Grote Geest'; met zijn hulp is het mogelijk zieken op afstand te genezen 'Een raaf kraste boven zijn [Bod Pa's] hoofd; [...]' (p. 9) De raaf reist mee met Bod Pa. Daaraan kun je zien dat Bod Pa iemand is die contact kan leggen tussen mensen en de Grote Geest, het bovenaardse. De raaf reist ook mee met Bod Pa, omdat hij Perregrin moet genezen.
raaf, vb 1
raaf, vb 2
wolf, vb 1
wolf, vb 2
steenuil, vb 1
steenuil, vb 2
draak, vb 1
draak, vb 2C


Vraag 1


Was het jou, toen je Het boek van Bod Pa las, opgevallen dat deze dieren eigenlijk best een belangrijke rol in het verhaal spelen?


Vraag 2


Wat heb je geleerd doordat je nu iets meer weet over de rol die deze dieren in het verhaal spelen?


Vraag 3


Wat vind je ervan dat de schrijver op deze manier iets aan jou duidelijk probeert te maken? Kies een van de schuingedrukte woorden en licht je antwoord toe.
mooi - interessant - onnodig - prikkelend - ontroerend - niets bijzonders - diepzinnig - iets anders, namelijk …