Het boek van Bod Pa: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Kwesties

Titel Het boek van Bod Pa
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Kwesties
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus kwesties
Je leert reflecteren op de manier waarop een schrijver zijn visie op een bepaalde kwestie in zijn werk vormgeeft.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 daanvankampenhout.nl | 'Sjamanisme'
Bron 2 iocob.nl | 'Sjamanisme'
Bron 3 kd.nl | Linda Wormhoudt, 'Wetenschap versus spiritualiteit: het lijkt wel een bokswedstrijd' (29 augustus 2011)

A


Bedenk allebei een situatie waarin je gereageerd hebt vanuit je intuïtie en één waarbij je duidelijk je verstand gebruikt hebt.


Vraag 1


Welke reactie was het meest succesvol?


Vraag 2


Waar ligt dat volgens jullie aan?


Vraag 3


Wat zou er gebeurd zijn als je anders gereageerd had?


Vraag 4


Zijn jullie het eens met de manier waarop de ander heeft gereageerd?


Vraag 5


Zou jij anders gereageerd hebben? Leg je antwoord aan elkaar uit.


Vraag 6


Vinden jullie het in het algemeen belangrijk dat in jullie eigen leven alles met feiten onderbouwd wordt, of gaan jullie ook af op jullie gevoel en intuïtie?


B


Vraag 1


Lees bron 1 en noteer een definitie van 'sjamanisme' in jullie eigen woorden.


Noteer jullie gezamenlijke antwoord op onderstaande vragen en leg jullie antwoord uit. Gebruik hierbij voorbeelden uit het boek.


Vraag 2


Vinden jullie Bod pa een sjamaan?


Vraag 3


Vindt hij zichzelf een sjamaan?


Vraag 4


Vindt Perregrin Bod Pa een sjamaan?


Vraag 5


Is Perregrin een sjamaan volgens Bod Pa?


Vraag 6


Toen jullie Het boek van Bod Pa lazen, dachten jullie toen 'wat een geneuzel' of spraken de ideeën van Bod Pa jullie juist aan? Licht je antwoord toe.


C


Vraag 1


Zoek op internet een helder antwoord op de vraag wat 'wetenschap' is: 
a. Wat is het doel van de wetenschap?
b. Welke middelen/methoden worden ingezet om dit doel te bereiken? 


Vraag 2


Lees bron 2 en 3. Hieruit blijkt dat de scheidslijn tussen de wetenschappelijke benadering en de spirituele niet altijd duidelijk is. Kunnen wetenschap en spiritualiteit samengaan? Onderbouw jullie antwoord met minstens twee argumenten.


Vraag 3


Benoem bovendien twee van de belangrijkste verschillen tussen beide benaderingen.


D


Vraag 1


Welke positie neemt Anton Quintana in met betrekking tot de wetenschap en het spirituele? 


Vraag 2


En dan nu de hamvraag:
Quintana zegt nergens in Het boek van Bod Pa letterlijk hoe hij tegen deze kwestie aankijkt en toch heb je de vorige vraag kunnen beantwoorden. Hoe komt dat? Hoe, met behulp van welke literaire middelen, maakt Quintana zijn positie duidelijk?