Het boek van Bod Pa: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Genre: initiatieroman

Volgens het juryrapport van de Woutertje Pieterse Prijs 1996 is Het boek van Bod Pa een intitiatieroman. Jij gaat onderzoeken of dit inderdaad het geval is én wat het oplevert (of juist niet!) als je Het boek van Bod Pa beschouwt als een initiatieroman.

Titel Het boek van Bod Pa
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Genre: initiatieroman
Studielast 2,5 uur
Werkvorm individueel
Focus genre: initiatieroman
Je leert het boek analyseren vanuit genreconventies.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 dbnl.org | zie 'adolescentenroman' voor 'initiatieroman' in het Algemeen letterkundig lexicon
Bron 2 woutertjepietersepwijs.nl | 'Juryrapport van de Libris Woutertje Pieterse Prijs 1996'

A


Zoek in het Algemeen letterkundig lexicon op dbnl.org naar een omschrijving van het begrip initiatieroman (bron 1).


Vraag 1


Welke drie andere termen (Nederlands, Duits, Engels) worden gebruikt voor 'initiatieroman'?


Vraag 2


Noteer een heldere definitie van 'initiatieroman' en de begrippen die je bij vraag 1 hebt genoteerd. Eén van die begrippen wordt niet nader in het Algemeen letterkundig lexicon besproken. Zoek zelf betrouwbare informatie op internet.


Vraag 3


Een ander woord voor 'initiatie' is inwijding. Waarin wordt de hoofdpersoon in een initiatieroman ingewijd volgens het Algemeen letterkundig lexicon?


Vraag 4


Deze vraag dient om je het begrip 'initiatieroman' helemaal eigen te maken. Noteer bij elk van de volgende situaties of er sprake is van initiatie en licht je antwoord toe.


Situatie a


Je mag voor het eerst meespelen in het A1-team.


Situatie b


Je vrijt voor het eerst met een jongen/meisje.


Situatie c


Je gaat voor het eerst werken.


Situatie d


Je gaat voor het eerst zonder je ouders op vakantie. 


Situatie e


Je drinkt voor het eerst alcohol.


Situatie f


Je bent geslaagd voor je eindexamen


B


Bod Pa maakt gebruik van (soms onaffe) verhalen ten behoeve van Perregrins inwijding. Herlees als dat nodig is de drie hoofdstukken 'De verhalen van Bod Pa'. 


Vraag 1


Noteer de inzichten die Perregrin dankzij (of ondanks) de verhalen van Bod Pa in deze hoofdstukken verwerft.


Vraag 2


Waarin wordt Perregrin volgens jou geïnitieerd? 


Vraag 3


Is dat hetzelfde als waarin personages volgens het Algemeen letterkundig lexicon (zie vraag A3) worden geïnitieerd?


Vraag 4


Welk van de termen van vraag A1 past volgens jou het beste bij Het boek van Bod Pa? Leg je antwoord uit.


Vraag 5


Leg uit wat het oplevert om Het boek van Bod Pa te interpreteren als een initiatieroman zoals deze in het Algemeen letterkundig lexicon wordt omschreven. 


Vraag 6


Leg uit aan welke mogelijke betekenissen van de roman je voorbijgaat als je Het boek van Bod Pa als initiatieroman beschouwd.


C


Terug naar het begin. De jury die de Woutertje Pieterse Prijs toekende aan Het boek van Bod Pa noemde de roman een initiatieroman. Jij hebt je inmiddels in de kwestie verdiept en weet dat daar wel iets tegen in valt te brengen. Lees het hele juryrapport (bron 2) en schrijf een korte en beleefde mail, waarin je aan de jury uitlegt of jij vindt dat de leden het boek al dan niet goed hebben gelezen.