Lijmen/Het been: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literatuuropvatting

Lijmen blijft in 1924 vrijwel onopgemerkt. Het verwerft pas bekendheid wanneer Jan Greshoff en Menno ter Braak het werk van Elsschot ontdekken en enthousiast in het tijdschrift Forum bespreken.

Titel Lijmen/Het been
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literatuuropvatting
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuuropvatting
Je leert reflecteren op opvattingen over literatuur.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Liever vent dan vorm: Forum'
Bron 2 '21 januari 1933: Jan Greshoff en Menno ter Braak op bezoek bij Willem Elsschot', in: M. A. Schenkeveld-Van der Dussen, Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (p. 648-653)
Bron 3 mennoterbraak.nl | Menno ter Braak, 'De persoonlijkheid van Willem Elsschot'
Bron 4 dbnl.org | Menno ter Braak, 'Inleiding bij Het been'

A

Vraag 1

Lees bron 1. Beschrijf het tijdschrift Forum. Wat waren de ideeën van Forum over literatuur?Vraag 2

Lees bron 2. Je kunt dit boek in de bibliotheek vinden. Noteer puntsgewijs waarom het werk van Elsschot de redactie van Forum aansprak.


Vraag 3

Lees bron 3 vanaf halverwege p. 36. Wat vindt Ter Braak van Lijmen?


Vraag 4

Leg uit hoe Lijmen past bij de opvattingen van Forum over literatuur.


B

Vraag 1

Lees bron 4. Waarom vond Ter Braak dat er een vervolg op Lijmen moest komen?


Vraag 2

Is Het been een geslaagd werk volgens Ter Braak? Leg uit.


Vraag 3

Er zijn ook critici die Het been ongeloofwaardig vinden en de ommekeer van Boorman niet overtuigend. Wat vind jij?


C

Welke inzichten in (het werk van) Elsschot heeft het maken van deze opdracht je gegeven? (300 woorden)