Specht en zoon: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Motieven

'"Ik ken je", sprak de vader vermanend tot zijn zoon. Maar hij herkende slechts.'
Ischa Meijer

In deze opdracht ga je het motief vader-zoonrelatie in Specht en zoon bekijken.

Titel Specht en zoon
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Motieven
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus motieven
Je leert het vader-zoonmotief in de roman analyseren
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 1 waaromgeloven.nl | 'Waarom geloven'
(Literaire)theorie 'Motieven en symbolen' in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-118

Vraag 1

In romans kun je motieven vinden. Als je niet weet wat hiermee bedoeld wordt bestudeer dan eerst de Literaire theorie. Een eerste hulpmiddel om een motief in een roman te ontdekken is de titel. Geldt dat voor Specht en zoon? Licht je antwoord toe.


Vraag 2

Een tweede hulpmiddels is het motto. Noteer welke tekst je vindt voorafgaand aan de roman zelf.


Vraag 3

Is dit een motto? Licht je antwoord toe.


Vraag 4

Hoe past deze tekst bij het motief vader-zoonrelatie?


Vraag 5

Naast vader Specht en zoon Singer spelen nog meer vaders en zonen een rol in deze roman. Maak een inventarisatie in het schema hieronder.


Vraag 6

Heb je ook de ik-verteller in het schema opgenomen? Als dat zou moeten, in welke kolom zou je het doek dan plaatsen? Leg je antwoord uit.


Vraag 7

Op blz. 133 wordt een vader genoemd die niet als personage in het verhaal voorkomt. 'Ze denken dat er een vader is, geloof ik. Ook al weten ze niet of hij er is, ze denken het. Dat moet het zijn. Ze hebben iemand nodig die hen nooit nooit laat schieten.' Als deze vader ook in je schema staat, wie komt er dan naast te staan als zoon?


Vraag 8

Vader God en zijn zoon Jezus zijn hoofdpersonages in de Bijbel. Otten is een katholieke schrijver en hij is dus bekend met de Bijbel. Als jij hierover weinig kennis hebt, kun je informatie vinden bij bron 1. Maak een vergelijking tussen Specht en Singer en God en Jezus. Wat zijn overeenkomsten, wat zijn verschillen?


Vraag 9

Jezus zou je ook in de kolom van de vaders kunnen zetten. Ben je het eens met deze bewering? Licht je antwoord toe aan de hand van tenminste twee argumenten.


Tabel

Vaders Zonen
Specht Singer