Eenzaam avontuur: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Genre

Titel Eenzaam avontuur
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Genre
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op de kenmerken van een genre.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron literatuurgeschiedenis.nl | 'Cynisch en landerig: de roman na de oorlog'

A

Lees 'Cynisch en landerig: de roman na de oorlog' (bron 1). Noteer puntsgewijs de kenmerken van de naoorlogse roman, die in dit artikel genoemd worden. Anna Blaman wordt wel genoemd in dit artikel, maar niet uitvoerig besproken. Daar ga jij verandering in brengen.
Bespreek per kenmerk van de naoorlogse roman in hoeverre het van toepassing is op Eenzaam avontuur. Vul het schema aan en vervolgens in.

Kenmerk Eenzaam avontuur
Geen wederopbouwmentaliteit
Geen gemoraliseer
...
...
...

B

Je vindt dat literatuurgeschiedenis.nl ten onrechte weinig aandacht besteedt aan het werk van Anna Blaman. Schrijf een brief (300 woorden) aan de redactie van de site waarin je pleit voor meer ruimte voor in ieder geval Eenzaam avontuur, een sterke roman waarin de problematiek van de naoorlogse generatie knap verwoord is. Gebruik voor je argumentatie het ingevulde schema bij A.