Max Havelaar: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Literatuurgeschiedenis

In deze opdracht ga je de plaats bepalen van Max Havelaar binnen de literatuur van de negentiende eeuw.

Titel Max Havelaar
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Literatuurgeschiedenis
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuurgeschiedenis
Je leert het werk plaatsen in een literaire stroming.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Romantiek in Nederland'
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | 'Terug naar de realiteit'

Vraag 1

Lees de pagina's van literatuurgeschiedenis.nl die je bij de bronnen vindt. Noteer kenmerken van twee grote literaire stromingen in de negentiende eeuw: romantiek en realisme.


Vraag 2

Noteer per kenmerk in hoeverre je dit kenmerk al dan niet terugvindt in Max Havelaar. Licht dit, indien mogelijk, toe met een voorbeeld uit de roman.


Vraag 3

Verdedig een van onderstaande stellingen in een betoog van 600-800 woorden. Gebruik hierbij je notities van vraag 2.


Stelling A

Max Havelaar is representatief voor de romantiek.


Stelling B

Max Havelaar breekt met de romantische traditie en is een realistische roman.


Stelling C

Het is onmogelijk Max Havelaar in te delen bij romantiek of realisme, omdat kenmerken van beide stromingen even sterk zijn vertegenwoordigd in de roman.