Nooit meer thuis: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Bijfiguren

Titel Nooit meer thuis
Niveau boek 1
Opdracht niveau 1 | Bijfiguren
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus bijfiguren
Je leert wat voor invloed bijfiguren op de hoofdpersoon hebben.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A

1. Hoe belangrijk zijn mensen uit je omgeving voor jou om je ergens op je gemak te voelen? Geef een cijfer van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 10 (zeer belangrijk) en leg je antwoord kort uit.

2. Hoe belangrijk is jouw familie voor jou om je ergens op je gemak te voelen? Geef een cijfer van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 10 (zeer belangrijk) en leg je antwoord kort uit.

B

1. Hoe belangrijk zijn mensen uit de omgeving voor Lily om zich ergens op haar gemak te voelen? Geef een cijfer van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 10 (zeer belangrijk) en leg je antwoord kort uit.

2. Hoe belangrijk is familie voor Lily om zich ergens op haar gemak te voelen? Geef een cijfer van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 10 (zeer belangrijk) en leg je antwoord kort uit.

C

Op de boottocht naar Nederland raakt Lily bevriend met Bennie.

1. Wat leert Lily van Bennie?

2. Waarin verschillen Lily en Bennie van elkaar?

3. Denk jij dat Lily zich door Bennie beter op haar gemak voelt op de boot? Leg je antwoord uit.

Als Lily in Nederland aankomt, leert ze veel nieuwe mensen kennen. Die mensen hebben allemaal invloed op Lily. Vul de vragen uit onderstaande tabel voor alle genoemde personages in.

Personages Waar leert Lily deze persoon kennen? Hoe doet deze persoon tegen Lily? Welke invloed heeft dat op Lily? Wat vind jij van het gedrag van deze persoon tegenover Lily?
mevrouw De Bruïne
meester
Maarten
tante Bé
Els
buurvrouw Francien

   

Gedurende het hele verhaal zijn Lily’s vader, moeder en zus aanwezig. Vul onderstaande tabel in om duidelijk te krijgen welke invloed Lily’s familie op haar heeft.

Personage Hoe gedraagt deze persoon zich tijdens de boottocht tegen Lily? Welke invloed heeft dat op Lily? Hoe gedraagt deze persoon zich in Nederland tegen Lily? Welke invloed heeft dat op Lily?
vader
moeder
zus

   

E

1. Welke mensen helpen Lily om zich meer op haar gemak te voelen in Nederland?

2. Welke mensen helpen Lily juist niet op zich meer op haar gemak te voelen in Nederland?

3. Kijk nog eens naar je antwoorden bij opdracht B. Beantwoord je deze vragen nog hetzelfde na het maken van deze opdracht? Zo nee, pas de cijfers die je hebt gegeven aan.