Nooit meer thuis: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Onderwerp

Titel Nooit meer thuis
Niveau boek 1
Opdracht niveau 2 | Onderwerp
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of in tweetallen
Focus onderwerp
Je leert na te denken over de vraag wat je kunt leren van een boek.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk
Bron 1 '13 in de oorlog: Indië'
Bron 2 NOS op 3: Het eeuwenlange geweld in Nederlands-Indië

A - individueel

1. Heb je wel eens eerder boeken over oorlog gelezen? Zo ja, noteer de titels. Zo nee, wat maakt dat je voor dit boek gekozen hebt?

2. Denk jij dat het belangrijk is dat mensen boeken over oorlogen lezen? Leg uit waarom wel/niet.  

B – individueel of in tweetallen

1. Bedenk tien vragen over Nederlands-Indië. Je kunt de 5w+h-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) als hulpmiddel gebruiken.

2. Bekijk de filmpjes van bron 1 en 2 en noteer minimaal vijf dingen die ook voorkomen in Nooit meer thuis. Bijvoorbeeld: De boottocht van Nederland naar Nederlands-Indië duurt meer dan een maand.

3. Noteer minimaal vijf zaken die je wel leert door de filmpjes te bekijken, maar niet door Nooit meer thuis te lezen.

4. Noteer minimaal drie zaken die je niet leert door de filmpjes te bekijken, maar wel door Nooit meer thuis te lezen.

5. Noteer de antwoorden op de tien vragen die jullie hebben opgesteld. Noteer achter je antwoord waar je de informatie hebt gevonden: in een van de filmpjes, in het boek of in allebei.

C - individueel

1. Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd door Nooit meer thuis te lezen?

2. Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd door de filmpjes te bekijken?

3. Wat vind jij belangrijker: feitenkennis over de Tweede Wereldoorlog of kunnen invoelen 'hoe het was om tijdens de Tweede Wereldoorlog te leven'? Of vind je het allebei belangrijk? Leg je antwoord uit in ongeveer 50 woorden.