Gesplitst: Opdracht

Opdracht niveau 2

Titel Gesplitst
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert reflecteren op het handelen van de personages.
Gemaakt door Lotte Straatsma

Vraag A

Bekijk de lijst met karaktereigenschappen hieronder en vul het schema in. Welke karaktereigenschappen passen bij welk(e) personage(s)? Onderbouw je keuze met een voorbeeld uit het boek. Vul de tabel zo volledig mogelijk in.

Karaktereigenschappen: aardig – agressief – assertief – creatief – dapper – gemeen – gevoelsmens – grappig – groepsmens –  impulsief – laf – leidersfiguur – lief – makkelijk in de omgang – onhandig – onnadenkend – open voor verandering – op zichzelf – paniekerig – rationeel – slim – spontaan – verstandig – zorgzaam – anders, nl...

Personage Eigenschappen Voorbeeld
Connor 1. assertief (komt voor zichzelf op) 1. Hij besluit te vluchten
2. impulsief 2. Hij loopt zonder na te denken naar de geooievaarde baby toe om die te redden
3. ... 3. ...
Risa ...
Lev
CyFi
De admiraal

Vraag B

De drie hoofdpersonen in Gesplitst hebben hetzelfde probleem: ze dreigen gesplitst te worden.
1. Connor, Risa en Lev gaan alle drie op een andere manier om met dit probleem. Leg per persoon uit hoe zij omgaan met dit probleem.
2. Waarom doen de hoofdpersonen wat ze doen? Leg dit per persoon uit. 
3. Stel dat jij in dezelfde situatie als de hoofdpersonen terechtkomt. Hoe zou jij dan handelen? Zoals een van de drie personages of anders? Licht je  antwoord toe in minimaal 40 woorden.

Vraag C

Lev denkt in eerste instantie heel anders over splitsen dan Connor en Risa. 

1. Hoe kijkt Lev aan het begin van het verhaal aan tegen splitsen? 
2. Hoe komt het dat Lev een heel ander idee heeft over splitsen dan Connor en Risa? Leg je antwoord uit.
3. Wie of wat zorgt ervoor dat Lev gedurende het verhaal anders gaat denken over splitsen? Probeer meerdere mensen/situaties te noteren.
Tip: lees de hoofdstukken die vanuit Levs perspectief zijn geschreven scannend door.

Wanneer Lev op het vliegtuigkerkhof belandt, verwacht je als lezer dat hij blij is. Eindelijk is hij op een veilige plek en hoeft hij niet bang te zijn om te  worden gesplitst. Maar al vrij snel blijkt dat Lev niet van plan is om rustig op het kerkhof te blijven. 
4. Waarom besluit Lev om een klapper te worden? Gebruik minimaal 40 woorden voor je antwoord.


Vraag D

Schrijf een brief aan Lev. Toon in je brief begrip voor wat hem is overkomen en geef vervolgens een paar tips die hem kunnen helpen om zijn leven weer op te pakken. Je brief telt minimaal 200 woorden.