Gesplitst: Opdracht

Opdracht niveau 4

Gesplitst bestaat uit zeven delen. Elk van deze delen heeft een eigen titelpagina, waarop de auteur een citaat of een artikel heeft opgenomen. Zulke teksten  vooraan in een boek of voorafgaand aan een nieuw deel noem je een motto. In deze opdracht ga je nader in op de betekenis van de motto’s en ga je op  zoek naar alternatieven.

Titel Gesplitst
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis: motto
Je leert nadenken over het verband tussen motto’s en het verhaal.
Gemaakt door Lotte Straatsma

Vraag A

Welk van de motto’s spreekt jou het meeste aan? Leg je antwoord uit.

 
Vraag B

1. Het eerste deel begint met een citaat van een jongen uit een staatsinternaat, dat later in het deel letterlijk terugkomt. Waarom wordt Risa zo boos van  Samsons woorden?
2. Ook deel twee begint met twee uitspraken uit het boek zelf. Herlees hoofdstuk 20 en leg uit wat de zusters met hun uitspraken bedoelen. In welk van de twee uitspraken kan Risa zich het meest vinden, denk je?
3. Het derde deel begint met een artikel van BBC-correspondent Matthew Hill. Waarom heeft de schrijver dit nieuwsartikel opgenomen in zijn boek, denk je? En waarom past dit artikel juist bij dit deel van het boek?
4. Deel vier opent met een reactie van internetbedrijf eBay op iemand die probeerde zijn ziel via de website te verkopen. Hoe denk je dat Connor zou reageren op zo’n verkoopadvertentie? Door welke ervaring zou Lev weleens heel anders op hetzelfde bericht kunnen reageren dan Connor?
5. Ook op de titelpagina van deel vijf is een bestaande tekst opgenomen. Vliegveldkerkhoven bestaan echt in de Verenigde Staten. Vind jij dat kennis iets toevoegt aan je leeservaring? Leg uit waarom niet/wel.
6. Deel 6 opent met een citaat uit het fictieve Handboek voor ouders van splitsers. Waarom begint de schrijver dit deel weer met een niet-bestaande tekst, denk je? En welk effect hebben de teksten aan het begin van de voorgaande drie delen op de manier waarop je deze tekst leest?
7. Het laatste deel begint met twee citaten van wetenschapper en supergenie Albert Einstein. Bij welk van de personages die voorkomen in deel 7 vind jij deze uitspraken het best passen? Leg je antwoord uit.


Vraag C

Stel dat jij een van de motto’s mag vervangen: welk motto zou jij dan het liefst willen veranderen? Licht je keuze toe en bedenk een alternatief motto voor het betreffende deel.
 

Vraag D

Welke passage uit een liedje, een film, een boek of iets anders vind jij een goed motto bij Gesplitst? Kies iets wat je bij het hele boek vindt passen en leg je keuze uit.