Gesplitst: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Titel Gesplitst
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | genre
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het genre van een boek.
Gemaakt door Lotte Straatsma
Bronnen 'Science fiction', op: Ensie.nl
Eefje Buenen, 'Een sprankje hoop in een verschrikkelijke wereld. Over dystopische Young Adult-literatuur', op: Dbnl.org

Vraag A

De laatste jaren verschijnen er erg veel Young-Adultverhalen die zich in de toekomst afspelen. Veel van deze boeken worden tot het genre dystopie  gerekend. 

1. Heb jij al meer verhalen gelezen of films gezien die zich in de toekomst afspelen? Zo ja, noteer de titels.
2. Lees bron 1 en de paragraaf 'Een wereld slechter dan de onze' uit bron 2. Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen een sciencefictionverhaal, een utopie en een dystopie.
3. Print bron 1 en de paragraaf 'Diverse rampscenario's' uit bron 2 of kopieer ze naar Word. Markeer alle elementen van sciencefiction en/of dystopieën die jij herkent in Gesplitst.
4. Sommige recensenten suggereren dat er een soort boodschap in dystopische verhalen zit. Denk jij dat er een boodschap in Gesplitst zit? Zo ja, welke? 


Vraag B

1. In bron 1 staat dat er bij sciencefiction 'altijd voor een deel (hoe klein ook) wordt uitgegaan van de huidige wereld'. Welke elementen uit Gesplitst herken  jij uit onze huidige wereld? Noem er minstens drie.
2. Noteer drie dingen uit Gesplitst die niet in het echt gebeuren. Welke van deze dingen zouden wel  mogelijk zijn in onze wereld, denk je? Licht je antwoord kort toe.


Vraag C

In zijn dankwoord achterin het boek geeft Neal Shusterman aan dat de grens tussen zijn verhaal en werkelijkheid kleiner is dan je misschien zou  verwachten. 'Het verhaal over de op Ebay te koop aangeboden ziel en de reactie erop, is waar gebeurd. Het vliegtuigkerkhof bestaat ook in werkelijkheid,  en het huiveringwekkende artikel over de Oekraïense baby's die zijn gestolen voor hun organen berust op waarheid, wat maar weer eens bewijst dat fictie maar al te vaak slechts een klein gedachtesprongetje verwijderd is van de realiteit.'

1. Noteer een recente gebeurtenis of ontwikkeling die jij geschikt vindt als inspiratiebron voor een dystopie.
2. Schrijf een flaptekst (150-200 woorden) voor deze dystopie.