De verborgen universiteit 1: De erfenis van Richard Grenville: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel De verborgen universiteit 1: De erfenis van Richard Grenville
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de doelen en beweegredenen van personages te analyseren.
Gemaakt door Frits Dijkstra (naar een idee van Lotte Straatsma)

A

1. Heb jij wel eens een geheim moeten bewaren? Zo ja, vond je het moeilijk om dat voor jezelf te houden?

2. Bedenk een situatie waarin het bewaren van een geheim van levensbelang is en noteer je antwoord.

B

‘Voor ik begin, moet ik één ding zeggen. Realiseer je, Alexa, dat met wat ik je nu ga vertellen, je een wereld binnentreedt die strikt geheim is. Je zult toetreden tot het meest geheime genootschap dat de mensheid kent en je mag er geen woord over loslaten tegen wie dan ook, tenzij het een medelid is. Je hebt nu een keuze. Als je zegt dat je niets wil weten, laat ik je gaan en blijft alles bij het oude. Als je ja zegt, eis ik geheimhouding van je, dan zul je een leven vinden met mogelijkheden die je nooit had durven dromen, maar ook met vele beperkingen.’ (blz. 113-114)

Professor Jones vraagt Alexa in bovenstaand fragment een keuze te maken, die verregaande consequenties heeft. 

1. Waarom eist professor Jones geheimhouding van Alexa? Herlees eventueel de passage om een duidelijk antwoord te geven.

2. Wat bedoelt professor Jones met ‘mogelijkheden die je nooit had durven dromen’?

3. Over welke beperkingen zou professor Jones het kunnen hebben?

4. Waarvoor zou jij hebben gekozen als je in Alexa's schoenen had gestaan? Wegen de mogelijkheden volgens jou op tegen de beperkingen? Leg je antwoord uit.

Alexa keek hem lang en strak aan. Sander, haar jeugdvriend Sander zat daar en beweerde dat hij een magus was. Dat hij ook dat dubbelleven leidde. ‘Waarom heb je me dat nooit verteld?’ Er stierf iets in haar. De vriendschap waar ze al die jaren in had geloofd, had blijkbaar alleen in haar hoofd bestaan. Ze waren er zo prat op gegaan dat ze geen geheimen voor elkaar hadden. Zijn grootste geheim had hij haar nooit verteld. ‘Al die jaren heb je tegen me gelogen.’

5. Wat is volgens Alexa het allerbelangrijkste in een vriendschap?

6. Waarom is Alexa boos op Sander? Vind je dat terecht?

7. Alexa komt in dezelfde situatie als Sander terecht. Hoe verandert dat haar oordeel over hem?

8. Voor welke dilemma’s komt Alexa te staan nu ook zij tot de magi behoort?

C

Geheimhouding is dus van levensbelang voor de magi.

1. Waarom hebben magi eigenlijk die geheimhoudingsplicht? Gebruik het hele verhaal om antwoord op de vraag te geven.

2. Wat zou er gebeuren als de geheimhoudingsplicht wordt opgeheven? Denk zowel aan negatieve als positieve gevolgen. Geef antwoord in ongeveer 75 woorden.