De verborgen universiteit 1: De erfenis van Richard Grenville: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Betekenis

Titel De verborgen universiteit 1: De erfenis van Richard Grenville
Niveau boek 4
Opdracht niveau 4 | Betekenis
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuur
Je leert na te denken over de functie van literatuur.
Gemaakt door Frits Dijkstra

A

1. Hoeveel boeken lees je ongeveer per jaar?

2. Welke zin is het meest op jou van toepassing? Leg je antwoord uit.

    A Ik lees alleen voor school.
    B Ik vind lezen best leuk als ik maar een goed boek heb.
    C Ik ben gek op lezen.
    D Lezen is voor mij als ademen: ik kan niet zonder.

B

Herlees bladzijde 64, 65 en 66.

1. Leg uit hoe je zelf denkt over de volgende drie vragen van professor Haywood:

    I Waarom vinden wij verhalen belangrijk? (blz. 64)                 

    II Hoe kan een verhaal met zijn kunstmatige structuur inzicht geven in zoiets vormeloos als het     leven? (blz. 65)

    III Moeten we ons leven structuur geven om er vat op te krijgen? (blz. 65)

2.'Verhalen hebben een mysterieuze kracht. Ze kunnen troosten, inzicht geven, genezen, levens redden’, zegt professor Haywood. Probeer elk van deze functies van literatuur uit te leggen. Voeg, als dat lukt, ook zelf nog een functie toe.

Functie Uitleg
1. Verhalen kunnen troosten,
2. Verhalen kunnen inzicht geven,
3. Verhalen kunnen genezen,
4. Verhalen kunnen levens redden,
5.

3. Kies uit bovenstaande tabel de functie die het beste van toepassing is op Alexa. Leg je antwoord uit.

4. Heeft dit boek voor jou ook een bepaalde functie gehad? Leg uit waarom wel/niet.

C

Stel je voor, jij wordt uitgenodigd op een middelbare school om onderbouwleerlingen aan het lezen te krijgen. Schrijf een korte speech (200 tot 300 woorden) waarin je de volgende stelling verdedigt: “Het is belangrijk om veel boeken te lezen.”