De verborgen universiteit 1: De erfenis van Richard Grenville: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Genre

Titel De verborgen universiteit 1: De erfenis van Richard Grenville
Niveau boek 4
Opdracht niveau 4 | Genre
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre: fantasy
Je leert de literaire procedés van fantasy analyseren.
Gemaakt door Frits Dijkstra
Bron artikel Frank Brandsma: 'Werelden in mijn hoofd'

A

1. Noteer een aantal titels van fantasyboeken en/of -films die jij hebt gelezen of gezien.

2. Welke van deze spreekt jou het meeste aan?

3. Probeer kort uit te leggen wat een verhaal volgens jou ‘fantasy’ maakt.

B

In onderstaande tabel staat een aantal uitspraken van literatuurwetenschapper Frank Brandsma, afkomstig uit het artikel 'Werelden in mijn hoofd' (2002). 

Vul de tabel aan en leg per uitspraak uit in hoeverre deze overeenkomt met De verborgen universiteit: De erfenis van Richard Grenville.

Uitspraak Hoe zie je dit terug in het verhaal?
'Fantasy gaat om het ontdekken van een wereld in woorden die anders is dan de gewone, waarin andere normen en waarden gelden.'
'De basisstructuur van bijna alle fantasyromans is de queeste of zoektocht, waarbij de held zich in een andere wereld moet wagen om zijn eigen leefomgeving te beschermen tegen het een of andere onheil of kwaad.'
'Fantasy excelleert in het steeds weer verkennen en opschuiven van de grens van wat (binnen de wereld van de tekst) nog geloofwaardig is.'
'Een bekend procédé is het gebruik van een hoofdpersoon die even vreemd tegen de andere wereld aankijkt als de lezer en dus een forse hoeveelheid uitleg nodig heeft. Zo kan de auteur veel van de noodzakelijke expositie op een vanzelfsprekende manier door de personages laten verzorgen: wat zij aan de hoofdpersoon uitleggen, komt de lezer evengoed van pas.'
'Er treedt een soort verdubbeling van de tegenstelling normaalbuitengewoon op: de hele andere wereld wijkt af van de onze, maar binnen de andere wereld zijn er tal van aldaar ‘normale’ dingen en eveneens ‘buitengewone’ zaken.'

C

Kijk nog eens naar de antwoorden die je bij A en B hebt gegeven. Waarom voelen schrijvers én lezers de behoefte om fantasy te schrijven en lezen? Wat brengen deze verhalen hen?