Echte mannen eten geen kaas: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Personages

Wat zou jij hebben gedaan als je Maria was? Kun jij je voorstellen dat je ooit bereid zou zijn te doen wat Manou van je verlangde? En zou je aan je familie en vrienden durven vertellen wat er aan de hand was?

Titel Echte mannen eten geen kaas
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | Personages
Studielast 1,5 uur
Werkvorm tweetal, liefst een jongen en een meisje
Focus personages
Je leert reflecteren op het handelen van een personage
Gemaakt door Gea Veenstra

A


Vraag 1


Allereerst ga je na hoe het komt dat Manou zo'n invloed op Maria heeft. Wat voor meisje is Maria? Hiervoor vul je tabel 1 in.


Tabel

Ja Nee Toelichting
Maria is zeker van zichzelf
Maria vindt zichzelf mooi
Maria kijkt de kat uit de boom
Maria komt uit een warm nest
Maria heeft veel vrienden
Maria heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Maria kan goed voor zichzelf zorgen
Maria heeft veel mensenkennis
Maria luistert goed naar de adviezen van andere mensen
Maria vertelt duidelijk aan Manou wat zij ergens van vindt
Maria heeft een sterke persoonlijkheid

B


Vraag 1


Bedenk samen tien vragen en antwoorden die jullie kunnen gebruiken om een gesprek tussen Maria en Manou na te spelen. Je mag zowel Maria als Manou vragen laten stellen. Baseer je vragen en antwoorden op de gebeurtenissen in het boek. 

Je kunt tabel 2 hiervoor gebruiken. Je krijgt eerst een voorbeeld.

Situatie Vraag Antwoord
ontmoeting Maria vraagt: 'Waarom heb jij mij aangesproken? Je zag toch zelf ook wel dat ik te jong was?' Manou antwoordt: 'Ik jou aangesproken? Je probeerde constant mijn aandacht te trekken. Het zou een belediging voor jou geweest zijn als ik je niet aangesproken had.'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C


Vraag 1


Kies gezamenlijk een situatie waarin jullie heel anders gereageerd zouden hebben dan Maria en Manou. Schrijf een korte tekst (ongeveer 150 woorden):
- Leg uit wat de vraag was van Maria of Manou en wat het antwoord van de ander was. 
- Leg uit hoe jullie gereageerd zouden hebben en vooral ook waarom.

Je mag deze tekst samen schrijven, maar je mag dat ook individueel doen.