Echte mannen eten geen kaas: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Geloofwaardigheid

Toen Echte mannen eten geen kaas uitgegeven werd, was iedereen hevig ontdaan over wat Mosterd was overkomen. Het verschrikkelijke relaas van Maria haalde alle media en ze verscheen op tv en gaf interviews. Na verloop van tijd ontstond er verwarring. Sommige gebeurtenissen leken niet echt gebeurd te zijn. In deze opdracht bekijken jullie een uitzending van Peter R. de Vries. Ook lezen jullie een interview dat Hendrik Jan Korterink gegeven heeft naar aanleiding van zijn boek Echte mannen eten wel kaas. Beide heren zijn misdaadjournalisten en willen aantonen dat Mosterd veel verzonnen heeft. Vervolgens kijken jullie naar een Youtubefilmpje waarin Mosterd reageert op de aantijgingen. Door een duidelijk overzicht te maken van de tegenstrijdigheden bepalen jullie of Maria geloofwaardig is of niet.

Titel Echte mannen eten geen kaas
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Geloofwaardigheid
Studielast 4 uur
Werkvorm tweetal
Focus Geloofwaardigheid
Je leert nadenken over de vraag of je Echte mannen eten geen kaas een geloofwaardig verhaal vindt
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 youtube.com | Peter R. de Vries - 'Echte mannen eten geen kaas'
Bron 2 nrc.nl | Stine Jensen, 'Seks, leugens en dagboeken', in: NRC (10 mei 2010).
Bron 3 youtube.com | 'Reactie van Maria Mosterd op loverboy (Manou) en misdaadjournalist Korterink'

A


Vraag 1


Bepaal wie als eerste de uitzending van Peter R. de Vries bekijkt (bron 1) en wie het interview met Hendrik Jan Korterink (bron 2) leest. Vul afzonderlijk van elkaar de tabel tijdens het kijken en lezen in. Noteer in de eerste kolom welke gebeurtenis ongeloofwaardig geacht wordt. In de tweede noteer je de argumenten die gebruikt worden om dit aan te tonen. In de derde en vierde kolom geef je aan of je het eens bent met de journalist en waarom wel of niet.


Tabel

Ongeloofwaardige situatie Argumenten Wel/niet mee eens Toelichting
1
2
3
4
5
6

B


Vraag 1


Ruil vervolgens van rol en vul de tabel aan tijdens het kijken/lezen. Zijn jullie het overal met elkaar eens? Bespreek de verschillen van mening en kom tot een eindconclusie.


C


Vraag 1


Bekijk gezamenlijk de reactie van Maria op Youtube (bron 3).

Kijk nog eens naar wat jullie in de tabel hebben ingevuld. Is jullie mening over de geloofwaardigheid van Maria's verhaal veranderd? Waarom (niet)?


Vraag 2


Noteer (individueel) je eindoordeel over Echte mannen eten geen kaas. Gebruik tenminste drie beoordelingswoorden en geef bij elk beoordelingswoord een voorbeeld of een uitleg.